Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamsbeweging geassocieerd met lager risico op diabetes bij hoog CVD risico

Relationship between baseline physical activity assessed by pedometer count and new-onset diabetes in the NAVIGATOR trial

Literatuur - Kraus WE, Yates T, Tuomilehto J et al. - BMJ Open Diab Res Care 2018;6:e000523. doi:10.1136/ bmjdrc-2018-000523

Introductie en methoden

Lichaamsbeweging is gerelateerd aan algemene sterfte, CVD, stroke en diabetes, zelfs na correctie voor lichaamsgewicht [1,2], en is daarom ook een belangrijk onderdeel van leefstijlinterventiestudies voor CVD [3-6] en diabetes [7-10]. De losstaande effecten van lichaamsbeweging in personen met een hoog risico op CVD of diabetes zijn echter nog weinig onderzocht in prospectieve trials.

Een subanalyse van de Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research (NAVIGATOR)-studie [11] onderzocht of lichaamsbeweging gerelateerd is aan de ontwikkeling van diabetes in personen met CVD of een hoog CVD risico.

De NAVIGATOR was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial, die personen met een verlaagde glucosetolerantie en met CVD of een hoog risico voor CVD includeerde, die werden gerandomiseerd naar valsartan of placebo en deelnamen aan een leefstijlmodificatieprogramma met een gemiddelde follow-up van 6.4 jaar. Bij baseline werd ambulante lichaamsbeweging gemeten als de personen wakker waren met pedometers voor zeven achtereenvolgende dagen. In deze subanalyse werd de relatie tussen het aantal dagelijkse stappen bij baseline en de ontwikkeling van diabetes onderzocht.

De primaire uitkomst was de ontwikkeling van diabetes, gedefinieerd als nuchtere plasmaglucosewaarden ≥7,0 mmol/L en/of glucosewaarden ≥200 mg/dL (≥11,1 mmol/L) bevestigd met een glucosetolerantietest.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Meer lichaamsbeweging was significant geassocieerd met een lager risico op ontwikkeling van diabetes in patiënten met een hoog CV-risico, onafhankelijk van het geslacht. Deze studie laat zien dat metingen van lichaamsbeweging met een pedometer onderdeel zouden moeten worden van trials en de klinische praktijk.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ Open Diab Res Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: