Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stapsgewijs verlaagd CV risico voor elke risicofactor binnen target range in T2DM patiënten

Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes

Literatuur - Rawshani A, Rawshani A, Franzén S et al. - N Engl J Med 2018:379;7

Introductie en methoden

T2DM patiënten hebben een 2-4 keer hoger risico op sterfte en CV events, in vergelijking met de algemene bevolking [1], maar een langdurend lager risico is aangetoond in patiënten met een verlaagd aantal risicofactoren na gedragsveranderingen of farmacologische therapie [2-3]. De mate waarin het extra CV risico in T2DM beperkt of zelfs geëlimineerd kan worden, blijft echter nog onduidelijk.

Deze studie evalueerde de associatie tussen het aantal risicofactoren binnen de target ranges, gebaseerd op aanbevolen target levels uit richtlijnen [4-5], en het extra risico op sterfte en CV uitkomsten in T2DM patiënten. Daarnaast werd de voorspellende waarde van verschillende risicofactoren in het risico op sterfte en CV uitkomsten bestudeerd.

Deze cohortstudie includeerde 271.174 T2DM patiënten (gemiddelde leeftijd 60,6 jaar) die waren geregistreerd in het Swedish National Diabetes Register tussen januari 1998 en december 2012, en die gematcht waren met 1.355.870 controles die geregistreerd stonden in het Zweedse populatie register, met een gemiddelde follow-up van 5,7 jaar. Leeftijd en de volgende vijf risicofactoren werden beoordeeld: verhoogde geglyceerde hemoglobine (HbA1c)-waarden (cutoffwaarde ≥7.0%), verhoogde low-density lipoproteïne cholesterol (LDL-c)-waarden (cutoffwaarde ≥2.5 mmol/L), albuminurie (aanwezigheid van micro- of macroalbuminurie), roken, en verhoogde bloeddruk (BP) (cutoffwaarde ≥140 mmHg voor systolisch BP of >80 mmHg voor diastolische BP).

De primaire uitkomst bestond uit totale sterfte, fataal of niet-fataal myocardinfarct (MI), fatale of niet-fatale stroke, en ziekenhuisopname voor hartfalen (HF).

Belangrijkste resultaten

Risico op CV events

Voorspellende waarde risicofactoren

Conclusie

T2DM patiënten met vijf risicofactoren binnen de richtlijnen aanbevolen target ranges hebben geen extra overmatig risico op sterfte, stroke en MI, in vergelijking met de algemene, Zweedse bevolking, wat het belang van gedragsverandering of farmacologische therapie in T2DM patiënten aangeeft.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: