Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfactoren mediëren mogelijk de associatie tussen hartfalen en kanker

Heart failure stimulates tumor growth by circulating factors

Literatuur - Meijers WC, Maglione M, Bakker SJL et al. - Circulation 2018; 138:678-691

Introductie en methoden

Hartfalen (HF) als een consequentie van behandeling van kanker is uitgebreid onderzocht en is een geaccepteerd fenomeen. Ontwikkeling van kanker als een consequentie van HF is echter niet bestudeerd. Een aantal recente studies hebben een relatie tussen HF en incidentie van kanker laten zien [1-4], maar causaliteit is niet aangetoond. Daarom bestudeerde deze studie de mogelijke causale relatie tussen HF en kanker ontwikkeling.

Twee muizen modellen werden gebruikt met muizen die zeer vatbaar zijn voor ontwikkeling van spontane darmadenomen. In het eerste model werd myocardinfarct (MI) geïnduceerd in muizen (n=22) en resultaten werden vergeleken met sham-geopereerde controle muizen (n=10). In het tweede model ontvingen muizen een MI hart (n=17) of een sham donorhart (n=7) terwijl het originele hart op zijn plaats bleef zitten. Myocardiale expressieniveaus van vijf geselecteerde kandidaateiwitten met voorspellende waarde werden gemeten in controles en HF patienten door gebruik te maken van samples uit de PREVEND studie (Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease) en de VitD-CHF studie (Study to Investigate the Effects of Vitamin D Administration on Plasma Renin Activity in Patients With Stable Chronic Heart Failure). Verder werd de relatie tussen hart en inflammatoire biomarkers en nieuwe kanker bestudeerd in 8319 individuen in de PREVEND studie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Aanwezigheid van HF is geassocieerd met verhoogde ontwikkeling en versnelde tumorgroei in een muizenmodel van intestinale kanker. Verschillende hartbiomarkers werden geïdentificeerd die verhoogd waren in muizen met HF en ook in patiënten met chronisch HF. In een cohort studie waren hartmarkers, waaronder NT-proBNP, en inflammatoire makers, inclusief C-reactive protein, geassocieerd met de voorspelling van nieuwe kanker. Samenvattend, deze resultaten suggereren dat HF mogelijk een risicofactor is voor incidente kanker.

Redactioneel commentaar

In hun editoriale artikel stellen Kitsis, Riquelme en Lavendero [5] verschillende vragen na het samenvatten van de muisexperimenten door Meijers et al.: ‘Kunnen deze observaties geextrapoleerd worden naar andere voorstadia van kanker of kankerachtige leasies? Zou hartfalen met niet-ischemische oorzaak de zelfde response uitlokken? Promoot hartfalen ook metastase?’. Alhoewel ze de nieuwswaarde van een mogelijk moleculair mechanism erkennen, benoemen ze dat een uitgebreidere bepaling nodig is om hartziekte en kanker definitief te linken. Bovendien vinden ze dat een onpartijdige proteomics aanpak meer geschikt zou zijn om biomarkers te identificeren die HF en tumorgroei verbinden en dat experimenten met veranderde niveaus van deze mediatoren nodig zijn om oorzaak en effect aan te tonen. Ze eindigen door te zeggen dat dit ‘potentiele wereldveranderde resultaten zijn die verdere afbakening van de verbindingen tussen hartziekten en kanker stimuleren’ en ‘dat we aan de poort staan van een nieuw wetenschappelijk onderzoeksveld’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: