Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Afslankmedicijn niet geassocieerd met verhoogd CV risico

ESC 2018 - München

Nieuws - 26 aug. 2018

Cardiovascular Safety of Lorcaserin in Overweight or Obese Patients

Gepresenteerd op het ESC congress 2018 door Bohula EA

Introductie en methoden

Obesitas is geassocieerd met de ontwikkeling en progressie van verschillende ziekten, waaronder hypertensie, dyslipidemie, type 2 diabetes, coronair lijden, beroerte, en hartfalen, als ook een risico voor totale sterfte. Medische richtlijnen voor gewichtsverlies raden gebruik van medicatie in aanvulling op levenstijlmodificatie aan voor langdurig gewichtsmanagement, hoewel er geen afslankmedicijn is dat heeft laten zien CV veiligheid of voordeel te geven.

Lorcaserin, een selectieve agonist van de 5-hydroxytryptamine 2C serotonine receptor (5-HT2C), reguleert eetlust en is goedgekeurd als een aanvulling op een gereduceerd-calorie dieet en verhoogde fysieke activiteit voor langdurig gewichtsmanagement. De CAMELLIA-TIMI 61 (Cardiovascular and Metabolic Effects of Lorcaserin in Overweight and Obese Patients–Thrombolysis in Myocardial Infarction 61) trial was ontworpen om de langdurige CV en metabole veiligheid en effectiviteit van lorcaserin te bepalen in patiënten met overgewicht of obesitas en met vastgestelde atherosclerotische CV ziekte of meerdere CV risicofactoren.

CAMELLIA–TIMI 61, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial, includeerde patiënten met een body mass index (BMI) ≥27 kg/m2, en vastgestelde atherosclerotische CV ziekte of meerdere CV risicofactoren. Patiënten die in aanmerkingen kwamen werden willekeurig 1:1 toegekend aan of lorcaserin (10 mg tweemaal daags) of placebo, in een achtergrond van levenstijlinterventies. De primaire veiligheidsuitkomst was grote CV events (MACE), gedefinieerd als een samenstelling van CV sterfte, myocardinfarct of beroerte. De primaire CV effectiviteitsuitkomst was een samenstelling van MACE, ziekenhuisopname voor onstabiele angina, hartfalen, of iedere coronaire revascularisatie. Een subgroep van patiënten werden echocardiographisch gereguleerd voor de ontwikkeling of progressie van valvulopathie en pulmonaire druk. Een totaal van 12,000 patiënten ondergingen randomisatie en werden gevolg voor een mediaan 3.3. jaar (IQR: 3.0-3.5).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De auteurs concluderen dat vergeleken met placebo, lorcaserin niet geassocieerd was met een verhoogd CV risico in obese patiënten met vastgestelde CV ziekte of meerdere CV risicofactoren.

Discussie

Tijdens de persconferentie werd het niet-inferieure concept van de studie besproken en er werd afgevraagd of het genoeg is om lorcaserin veilig te gebruiken voor gewichtsmanagement. Er is een lange geschiedenis om succes te behalen in dit veld en van een aantal medicijnen die voordeel gaven, werd later aangetoond dat ze veiligheidsissues hadden en werden teruggetrokken van de markt. Dit is de eerste keer dat veiligheid is aangetoond in een rigoureuze uitkomststudie, wat mag worden gezien als een mijlpaal. Iets wat kan worden aangeboden aan patiënten en aanbieders zal zeer waarschijnlijk worden verwelkomt, zei dr. Bohula.

Er was ook een discussie over de extra waarde van lorcaserin boven de levenstijlveranderingen die hoeksteen in gewichtsverlies moet blijven, waaronder fysieke activiteit en een gezond dieet. Dit middel vertegenwoordigt mogelijk een redelijke extra optie voor patiënten, aangezien het altijd een uitdaging is om gewichtsverlies te blijven volhouden behaald met dieet en beweging. Het gewichtsverlies werd alleen gezien in het eerste, maar was constant, wat een nieuwe bevinding is. Bovendien werden ook verbeteringen van andere risicofactoren gezien. Ze veranderden niet het aantal CV events, maar liken het CV risicoprofiel een beetje te veranderen.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

De CAMELLIA trial werd tegelijkertijd gepubliceerd in NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: