Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2018

Verslag, presentaties en video impressie en Nederlands expert commentaar van het 2018 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit München, Duitsland.

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Shared decision-making met een lifetime risicomodel

10' educatie - 5 nov. 2018 - Dr. Jannick Dorresteijn - Utrecht, Nederland

De voorspellende rol van biomarkers in CV risicoschatting

10' educatie - 23 okt. 2018 - Nina Paynter, PhD - Boston, MA, VS

U-prevent voorspelt het lifetime risico op CV events in gezonde individuen

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Nicole Jaspers – Utrecht, Nederland

Vrouwen zijn geen subgroep: het belang van sekse-specifieke analyses

10' educatie - 19 okt. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Rotterdam

Populatiescreening voor atriumfibrilleren met smartphone

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. dr. Pieter Vandervoort - Genk, Belgie

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS

Diagnosticeren van MI zonder obstructief CAD (MINOCA)

3' educatie - 26 aug. 2018 - Dr. Yolande Appelman, Amsterdam

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3' educatie - 3 sep. 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - 27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Verrassende resultaten: hoge HDL-c waarden geassocieerd met verhoogd risico op sterfte en CV events

3' educatie - 25 aug. 2018 - Dr. Marc P Allard-Ratick, Atlanta, GA, VS

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - 31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

15' educatie - 28 aug. 2018

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

Kunnen seksespecifieke afkapwaarden van hs-troponine de diagnose van myocardinfarct verbeteren?

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Nicholas Mills, Edinburgh, VK

Hogere gezond dieet-score is geassocieerd met een lager risico op sterfte en CV events

3' educatie - 28 aug. 2018 - Dr Andrew Mente, Hamilton, Canada

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 27 aug. 2018

Kan aspirine met pensioen?

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - 27 aug. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 26 aug. 2018

Geen CV voordeel met omega-3-vetzuursupplementen

3' educatie - 26 aug. 2018 - Dr. Louise Bowman - Oxford, VK

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - 26 aug. 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - 26 aug. 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden
De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

ESC 2018 De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK
Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

ESC 2018 Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK
Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

ESC 2018 Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

Shared decision-making met een lifetime risicomodel

10' educatie - 5 nov. 2018 - Dr. Jannick Dorresteijn - Utrecht, Nederland
Dr. Dorresteijn presenteert hoe het lifetime risicomodel U-prevent het effect van preventieve behandelingen kan voorspellen en legt de waarde uit van dit model in shared decision-making.

ESC 2018 Dr. Dorresteijn presenteert hoe het lifetime risicomodel U-prevent het effect van preventieve behandeling kan voorspellen en legt de waarde uit van dit model in shared decision-making.

De voorspellende rol van biomarkers in CV risicoschatting

10' educatie - 23 okt. 2018 - Nina Paynter, PhD - Boston, MA, VS
Biomarkers spelen een belangrijke rol in CV risicoschatting. Nina Paynter, PhD, legt uit wat een biomarker een goede biomarker maakt en wat deep learning kan betekenen in CV risicoschatting.

ESC 2018 Biomarkers spelen een belangrijke rol in CV risicoschatting. Nina Paynter, PhD, legt uit wat een biomarker een goede biomarker maakt en wat deep learning kan betekenen in CV risicoschatting.

U-prevent voorspelt het lifetime risico op CV events in gezonde individuen

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Nicole Jaspers – Utrecht, Nederland
Nicole Jaspers presenteert een model dat lifetime risico op CV events voorspelt in individuen zonder CVD, inclusief lifetime voordelen van therapie, wat shared-decision making mogelijk maakt in de praktijk.

ESC 2018 Nicole Jaspers presenteert een model dat lifetime risico op CV events voorspelt in individuen zonder CVD, inclusief lifetime voordelen van therapie, wat shared-decision making mogelijk maakt in de praktijk.

Vrouwen zijn geen subgroep: het belang van sekse-specifieke analyses

10' educatie - 19 okt. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Rotterdam
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in CV klinische trials. Dr. Jeanine Roeters van Lennep legt uit waarom sekse-gebaseerde analyses belangrijk zijn in onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van CV geneesmiddelen.

ESC 2018 Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in CV klinische trials. Dr. Jeanine Roeters van Lennep legt uit waarom sekse-gebaseerde analyses belangrijk zijn in onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van CV geneesmiddelen.

Populatiescreening voor atriumfibrilleren met smartphone

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. dr. Pieter Vandervoort - Genk, Belgie
Prof. dr. Pieter Vandervoort, Jean-Paul Vendeville en Gijs Berkelmans bespreken hoe digital health ons kan helpen met screenen voor atriumfibrilleren in de algemene bevolking met behulp van een smartphone.

ESC 2018 Prof. dr. Pieter Vandervoort, Jean-Paul Vendeville en Gijs Berkelmans bespreken hoe digital health ons kan helpen om te screenen voor atriumfibrilleren in de algemene bevolking met behulp van een smartphone.

ESC Debat | Eerstelijnstherapie voor HFrEF: ACE-remmers of sacubitril/valsartan?

ESC 2018 - debates

ESC 2018 Over het voordeel van sacubitril/valsartan is geen discussie, maar meningen lopen wel uiteen over wanneer het te gebruiken. Een indruk van de argumenten over of het wel/niet de startbehandeling moet zijn.

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS
Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.

CSI München Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.

Diagnosticeren van MI zonder obstructief CAD (MINOCA)

3' educatie - 26 aug. 2018 - Dr. Yolande Appelman, Amsterdam
Er bestaan nog veel vragen rondom myocardinfact zonder obstructief CAD (MINOCA), maar toch wordt er steeds meer duidelijk. Dr. Yolande Appelman bespreekt hoe het gediagnosticeerd wordt en de mogelijke behandelingen.

Er bestaan nog veel vragen rondom myocardinfact zonder obstructief CAD (MINOCA), maar toch wordt er steeds meer duidelijk. Dr. Yolande Appelman bespreekt hoe het gediagnosticeerd wordt en de mogelijke behandelingen.

ESC GREAT DEBATE | Trombocardiologie post-COMPASS

ESC 2018 - Debatten
ESC 2018 - Debatten

ESC 2018 In één van de dit jaar op de ESC georganiseerde debatten, werd gediscussieerd over of de COMPASS trial resultaten wel of niet de klinische praktijk moeten veranderen; een impressie van de argumenten.

ESC 2018