Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS

Diagnosticeren van MI zonder obstructief CAD (MINOCA)

26 aug. 2018 - Dr. Yolande Appelman, Amsterdam

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3 sep. 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Verrassende resultaten: hoge HDL-c waarden geassocieerd met verhoogd risico op sterfte en CV events

25 aug. 2018 - Dr. Marc P Allard-Ratick, Atlanta, GA, VS

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

28 aug. 2018

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

Kunnen seksespecifieke afkapwaarden van hs-troponine de diagnose van myocardinfarct verbeteren?

28 aug. 2018 - Prof. Nicholas Mills, Edinburgh, VK

Hogere gezond dieet-score is geassocieerd met een lager risico op sterfte en CV events

28 aug. 2018 - Dr Andrew Mente, Hamilton, Canada

ESC Gesprek van de dag | maandag

27 aug. 2018

Kan aspirine met pensioen?

27 aug. 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

27 aug. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

ESC Gesprek van de dag | zondag

26 aug. 2018

Geen CV voordeel met omega-3-vetzuursupplementen

26 aug. 2018 - Dr. Louise Bowman - Oxford, VK

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

26 aug. 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

26 aug. 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

ESC Debat | Eerstelijnstherapie voor HFrEF: ACE-remmers of sacubitril/valsartan?

ESC 2018 - debates

ESC 2018 Over het voordeel van sacubitril/valsartan is geen discussie, maar meningen lopen wel uiteen over wanneer het te gebruiken. Een indruk van de argumenten over of het wel/niet de startbehandeling moet zijn.

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

CSI München

26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS
Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.

CSI München Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.

Diagnosticeren van MI zonder obstructief CAD (MINOCA)

26 aug. 2018 - Dr. Yolande Appelman, Amsterdam
Er bestaan nog veel vragen rondom myocardinfact zonder obstructief CAD (MINOCA), maar toch wordt er steeds meer duidelijk. Dr. Yolande Appelman bespreekt hoe het gediagnosticeerd wordt en de mogelijke behandelingen.

Er bestaan nog veel vragen rondom myocardinfact zonder obstructief CAD (MINOCA), maar toch wordt er steeds meer duidelijk. Dr. Yolande Appelman bespreekt hoe het gediagnosticeerd wordt en de mogelijke behandelingen.

ESC GREAT DEBATE | Trombocardiologie post-COMPASS

ESC 2018 - Debatten
ESC 2018 - Debatten

ESC 2018 In één van de dit jaar op de ESC georganiseerde debatten, werd gediscussieerd over of de COMPASS trial resultaten wel of niet de klinische praktijk moeten veranderen; een impressie van de argumenten.

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3 sep. 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië
In een gerandomiseerde trial resulteerde behandeling met tafamidis vergeleken met placebo in indrukwekkende, significante verlagingen van sterfte en ziekenhuisopname door CV events in patiënten met ATTR-CM en HF.

ESC 2018 In een gerandomiseerde trial resulteerde behandeling met tafamidis vergeleken met placebo in indrukwekkende, significante verlagingen van sterfte en ziekenhuisopname door CV events in patiënten met ATTR-CM en HF.

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein
Dr. Jur ten Berg bespreekt de resultaten van de MITRA-FR studie en geeft een verklaring voor de neutrale uitkomsten.

ESC 2018 Dr. Jur ten Berg bespreekt de resultaten van de MITRA-FR studie en geeft een verklaring voor de neutrale uitkomsten.

Verrassende resultaten: hoge HDL-c waarden geassocieerd met verhoogd risico op sterfte en CV events

25 aug. 2018 - Dr. Marc P Allard-Ratick, Atlanta, GA, VS
Dr Allard-Ratick vertelt over de onverwachte bevinding dat de hoogste HDL-c waarden in een populatie met hoog CV risico individuen geassocieerd waren met verhoogde sterfte en CV events.

ESC 2018 Dr Allard-Ratick vertelt over de onverwachte bevinding dat de hoogste HDL-c waarden in een populatie met hoog CV risico individuen geassocieerd waren met verhoogde sterfte en CV events.

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS
Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

ESC 2018 Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

Zeer hoge HDL-c waarden geassocieerd met hoger risico op CV events

ESC 2018 - München

30 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 In patiënten met CV ziekte waren HDL-c waarden >60 mg/dl (1.5 mmol/L) geassocieerd met een bijna tweemaal hoger risico op CV sterfte of MI.

Koolhydraatarm dieet: hoger risico op mortaliteit in volwassenen

ESC 2018 - München

30 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 De NHANES cohortstudie toonde een hoger risico op mortaliteit in volwassenen met een koolhydraatarm dieet, een bevinding die werd gevalideerd in een meta-analyse van gepoolde prospectieve cohortstudies.

IV antibiotica veilig vervangen door orale antibiotica in patiënten met infectieuze endocarditis

ESC 2018 - München

29 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 De POET studie vond dat i.v. antibiotica in het ziekenhuis veilig vervangen kunnen worden door vroeg ontslag met orale antibiotica, met gelijke effectiviteit en kortere ziekenhuisopname.

Zeer vroeg invasief onderzoek verbetert langetermijnuitkomst niet bij verdenking NSTE-ACS

ESC 2018 - München

29 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 Alleen sommige patiënten met hoog risico hebben mogelijk voordeel van zeer vroege (<12 uur) coronaire angiografie met PCI of CABG bij verdenking op NSTE-ACS.

ESC 2018
ESC 2018
ESC 2018