Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IV antibiotica veilig vervangen door orale antibiotica in patiënten met infectieuze endocarditis

ESC 2018 - München

Nieuws - 29 aug. 2018

POET study: Partial oral treatment of left-sided infectious endocarditis

Gepresenteerd op het ESC Congres 2018 door: Henning Bundgaard (Kopenhagen, Denemarken)

*Introductie en methoden*

De standaardbehandeling voor infectieuze endocarditis bestaat uit antibiotica in het ziekenhuis en intraveneuze (i.v.) antibiotica voor maximaal 6 weken. De complicaties van endocarditis treden meestal in een vroeg stadium op, en na stabilisatie van de patiënt. De reden om patiënten in het ziekenhuis te houden is de i.v. behandeling, ook al kan de langere ziekenhuisopname per se complicaties veroorzaken.

De POET studie evalueerde of de effectiviteit en veiligheid van oraal toegediende antibiotica non-inferieur waren aan i.v. antibiotica in 400 stabiele patiënten met endocarditis aan de linkerkant, veroorzaakt door streptococcus spp, enterococcus faecalis, staphylococcus aureus, of coagulase-negatieve staphylococci.

Alle patiënten ontvingen i.v. antibiotica gedurende 10 dagen, en werden gerandomiseerd naar continue i.v. behandeling of naar overstappen op orale antibioticabehandeling. Het primaire eindpunt was een samenstelling van algemene sterfte, onverwachte cardiale chirurgie, embolisch event of een terugval van bacteriëmie.

Belangrijkste resultaten

Het primaire eindpunt werd in 12.1% van patiënten in de i.v. groep en in 9.0% van patiënten in de orale behandelgroep gezien (verschil tussen groepen: 3.1 %; 95%CI: -3.4 tot 9.6; P=0.40), en daardoor werd non-inferioriteit tussen de twee behandelopties gezien.

Conclusie

Overstap van i.v. naar orale antibiotische behandeling is een veilige optie met gelijke effectiviteit voor patiënten met infectieuze endocarditis, en halveert mogelijk de ziekenhuisopname voor deze patiënten.

Discussie

Na de presentatie van de studieresultaten in de ESC persruimte, werd de spreker gevraagd hoe stabilisatie van patiënten was gedefinieerd en of de resultaten geëxtrapoleerd kunnen worden naar alle antibiotica, gezien hoge frequentie van resistentie. Patiënten werden als stabiel beschouwd na 10 dagen i.v. behandeling met antibiotica als ze geen koorts hadden, hun CRP-waarden genormaliseerd waren, en de echocardiografische beoordeling geen abces of andere reden voor chirurgie liet zien. Daarnaast waren patiënten geschikt voor de studie als hun pathogeen gevoelig was voor minstens twee antibiotica, wat het geval is in minstens 50% van de patiënten met infectieuze endocarditis. Gezien antibioticaresistentie, merkte hij op dat dit weinig voorkomt in Denemarken. In andere landen zijn opties misschien schaarser.

De praktische benadering voor follow-up van patiënten na ontslag werd meer in details bediscussieerd. De patiënten gerandomiseerd naar orale antibiotica werden na gemiddeld drie dagen ontslagen, in vergelijking met 19 dagen in de i.v. groep. Patiënten met orale antibiotica bezochten de ziekenboeg elke 3 tot 4 dagen om een dokter of zuster te zien voor veiligheidsredenen (controle temperatuur, complicaties). Dit zou anders georganiseerd kunnen worden in andere landen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: