Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Koolhydraatarm dieet: hoger risico op mortaliteit in volwassenen

ESC 2018 - München

Nieuws - 30 aug. 2018

Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: A population-based cohort study and pooling prospective studies

Gepresenteerd op het ESC congres 2018 door: Mohsen Mazidi (Zweden)

Introductie en methoden

Obesitas is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem, met toenemend risico op verschillende chronische ziekten, zoals cardiovasculaire (CV) ziekte, hypertensie, type 2 diabetes mellitus, en kanker. Gewichtsafname werd gesuggereerd met verschillende diëten, zoals koolhydraatarme diëten (LCD) die in de laatste 20 jaar populair zijn geworden. De veiligheid van LCD op lange termijn is echter tegenstrijdig, en sommige studies suggereren dat LCD het risico op CV ziekte, kanker en sterfte verhogen. Deze cohortstudie evalueerde daarom de relatie tussen LCD en mortaliteit in een groot US cohort, waarna de resultaten gevalideerd werden in een meta-analyse van beschikbare prospectieve studies die deze associatie onderzochten.

Data van de US National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) studie (1999-2010) werden gebruikt. De studie includeerde 24.825 deelnemers (gemiddelde leeftijd 47,6 jaar) die werden gevolgd gedurende gemiddeld 6,4 jaar om de inname van koolhydraten per individu te onderzoeken. Subgroepen van patiënten werden gemaakt door de populatie te verdelen in kwartielen van koolhydraatinname en de associatie tussen mortaliteit en LCD werd geëvalueerd voor obese (BMI ≥30kg/m2) en niet-obese (BMI <30kg/m2) patiënten. De hoeveelheid koolhydraatinname per kwartiel werd niet gegeven.

De meta-analyse includeerde zeven prospectieve cohortstudies met 447.506 deelnemers (gemiddelde follow-up 15,6 jaar) die tot 1 februari 2018 zijn gepubliceerd.

De primaire uitkomst was algemene sterfte en oorzaak-specifieke mortaliteit, inclusief CVD, stroke en kanker.

Belangrijkste resultaten

NHANES data

Meta-analyse

Conclusie

Zowel individuele data als gepoolde prospectieve cohortstudies van LCD lieten een verhoogd risico op totale en oorzaak-specifieke mortaliteit in volwassenen zien, wat suggereert dat LCD niet aanbevolen zou moeten worden. Meer studies zijn nodig om het effect van dieetduur te onderzoeken en onderliggende mechanismen van deze associaties te verduidelijken, wat beleidsmedewerkers kan helpen om het publieke bewustzijn van de rol van LCD en hun mogelijk schadelijke effecten te verhogen.

Discussie

De belangrijkste vraag gedurende de discussie ging over de precieze hoeveelheid koolhydraten in een koolhydraatarm dieet, maar ook het aantal calorieën in elk dieet. Deze data waren niet beschikbaar. Er werd gepostuleerd dat de verhoogde mortaliteit in de LCD-groep verklaard zou kunnen worden door het feit dat de weggelaten koolhydraten vervangen werden door meer vetten .

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: