Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zeer hoge HDL-c waarden geassocieerd met hoger risico op CV events

ESC 2018 - München

Nieuws - 30 aug. 2018

Elevated HDL-C is associated with adverse cardiovascular events

Gepresenteerd op het ESC congres 2018 door: Marc Allard-Ratick (Atlanta, US)

Introductie en methoden

Lage HDL-c waarden zijn geassocieerd met een groter cardiovasculair (CV) risico, maar pogingen om HDL-c te verhogen resulteerden niet in een lager CV risico. Aan de andere kant wijzen recente data op een U-vormige associatie tussen HDL-c waarden en CV events en sterfte door alle oorzaken.

In deze studie werden 5.291 volwassenen met CV ziekte, uit de Emory Cardiovascular Biobank, gevolgd gedurende gemiddeld 4,5 jaar (IQR: 1.8-6.9). Deelnemers werden verdeeld in vijf groepen gebaseerd op hun HDL-c waarden.

De primaire uitkomst was algemene sterfte en CV sterfte of niet-fataal myocardinfarct (MI).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Zeer hoge HDL-c waarden waren geassocieerd met een hoger risico op CV sterfte.

Discussie

Na de presentatie werd er bediscussieerd dat HDL een zeer ingewikkeld en multifunctioneel molecuul is, dat nog niet volledig begrepen wordt. Een mogelijk mechanisme dat dergelijke resultaten verklaart kan genetische differentiatie of dysfunctionele HDL-moleculen zijn, die slechter zijn naarmate de hoeveelheid toeneemt. Zeer hoge HDL-c waarden komen voor bij 1-15% van de bevolking, voornamelijk in vrouwen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: