Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI kan vroeg en veilig worden geïnitieerd in opgenomen patiënten na acuut HF-episode

Nieuws - 3 sep. 2018

Data van de TRANSITION studie, gepresenteerd op het European Society of Cardiology (ESC) congres in München, Duitsland, hebben laten zien dat sacubitril/valsartan vroeg en veilig geïnitieerd kan worden in een grote groep van patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie (HFrEF) die zijn gestabiliseerd na ziekenhuisopname door een acuut hartfalen (HF) episode. De primaire en secundaire eindpunten, namelijk het aantal patiënten dat de targetdosis van tweemaal per dag (bid) 200 mg sacubitril/valsartan kreeg in week 10 (ongeacht van onderbreking van de vorige dosis of downtitratie), en het aantal patiënten dat respectievelijk 100 mg of 200 mg bid volhield voor minstens twee weken tot week 10 na randomisatie, trad met vergelijkbare frequentie op in patiënten met of zonder eerdere blootstelling aan ACEi/ARB. De incidentie van nadelige events en stoppen met sacubitril/valsartan als gevolg van nadelige events was ook vergelijkbaar in de klinische en poliklinische settings.

TRANSITION was een gerandomiseerde, fase 3, multicenter, open-label, parallel-groep studie, die de veiligheid en tolereerbaarheid van sacubitril/valsartan onderzocht in 1.002 HFrEF patiënten, van 156 ziekenhuizen wereldwijd, na stabilisatie gevolgd door ziekenhuisopname voor acuut HF, wanneer de behandeling werd gestart in het ziekenhuis (voor ontslag) of kort na het verlaten van het ziekenhuis (na ontslag). Patiënten werden verdeeld in groepen gebaseerd op hun behandelstatus voor opname: diegenen die een ACEI of een ARB kregen, en diegenen zonder eerdere ervaring met een ACEI/ARB. Na de screening en randomisatie naar sacubitril/valsartan, bestond de studie uit 10 weken behandeling, gevolgd door 16 weken follow-up.

Sacubitril/valsartan is een medicijn dat tweemaal per dag wordt ingenomen en de overbelasting van het falende hart vermindert. Dit doet het door het beschermende neuro-hormonale systeem (natriuretisch peptide systeem) te ondersteunen terwijl de schadelijke effecten van het overactieve renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) tegelijkertijd worden geremd. In Europa is sacubitril/valsartan geïndiceerd in volwassen patiënten voor de behandeling van symptomatisch chronisch HFrEF.

Bron: Persbericht Novartis, 25 augustus 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: