Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatiepil met remmers van cholesterolsynthese en -absorptie behaalt primair eindpunt

Nieuws - 3 sep. 2018

Positieve top-line resultaten van de fase 3 studie naar de combinatiepil met bempedoic acid/ezetimibe (1002-053) zijn bekend gemaakt. Deze studie was een gerandomisserder, dubbelblinde, parallel-groepstudie die werd gedaan om de effectiviteit en veiligheid van de bempedoic acid 180 mg/ezetimibe 10 mg-combinatiepil te evalueren, in vergelijking met bempedoic acid alleen, ezetimibe, of placebo in hoog-risicopatiënten met ASCVD en /of heterozygote familiaire hypercholesterolemie of met meerdere risicofactoren voor ASCVD die worden behandeld met maximaal getolereerde statines.

Bempedoic acid remt ATP citraatlyase (ACL) en verlaagt daardoor cholesterol biosynthese en verlaagt LDL-c door upreguleren van de LDL-receptor. De gecombineerde effecten van de aanvullende werkingsmechanismen van remming van cholesterolsynthese (bempedoic acid) en remming van cholesterolabsorptie (ezetimibe), werden geëvalueerd als niet-statine, oraal beschikbare, eenmaal daagse LDL-c-verlagende therapie.

De 12-weken lange fase 3 gerandomiseerde multi-centerstudie includeerde 382 hoog-risicopatiënten die maximaal getolereerde statines namen, en die aanvullende LDL-c-verlaging nodig hadden. De studie behaalde de belangrijkste effectiviteitseindpunten, waaronder:

In deze 12-weekse studie bleek de bempedoic acid/ezetimibe-combinatiepil veilig en goed verdragen. De resultaten tonen geen klinische verschillen tussen de VDC-, BA-, EZE- en placebo-patiëntengroepen in het optreden van:

Bron: persbericht Esperion, 27 augustus 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: