Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Betere CV gezondheid geassocieerd met lager risico op dementie en cognitieve afname in oudere volwassenen

Association of Cardiovascular Health Level in Older Age With Cognitive Decline and Incident Dementia

Literatuur - Samieri C, Perier MC, Gaye B et al. - JAMA 2018;320(7):657-664.doi:10.1001/jama.2018.11499

Introductie en methoden

Hypertensie, dyslipidemie, obesitas, en diabetes op middelbare leeftijd zijn niet alleen geassocieerd met CVD, maar ook met een hoger risico op dementie en cognitieve afname [1-3]. Slechts enkele studies hebben echter het gecombineerde effect van risicofactoren op dementie en cognitieve veroudering onderzocht, en deze studies keken voornamelijk naar levensstijl risicofactoren [4-5]. De American Heart Association (AHA) heeft een 7-item tool ontwikkeld, bestaande uit vier gezondheidsgewoonten en drie biologische metingen, om CV gezondheid te stimuleren, als preventiestrategie in CVD [6-8]. Deze studie onderzocht de associatie tussen CV gezondheidsniveau, gebaseerd op de AHA-tool, en risico op dementie en cognitieve afname in een grote, Franse cohortstudie van oudere individuen.

Deze Three-City (3C) studie was een prospectieve cohortstudie (1999-2016) en includeerde personen van ≥65 jaar (gemiddelde leeftijd 73.7 jaar) van drie Franse steden (Bordeaux [n=2104], Dijon [n=4931], en Montpellier [n=2259]), zonder CVD of dementie bij baseline. Baseline data over AHA risicofactoren werden verzameld in interviews en deelnemers ondergingen herhaalde, persoonlijke neuropsychologische en systemische testen voor cognitieve evaluatie en detectie van dementie, met een gemiddelde follow-up van 8.5 jaar.

CV gezondheidsstatus werd beoordeeld met het aantal AHA Life’s Simple 7 gezondheidsrisicofactoren op optimaal, aanbevolen niveau (niet-roken, body mass index <25, regelmatige fysieke inspanning, twee keer per week of vaker vis en minstens drie keer per dag fruit en groenten eten, cholesterol <200 mg/dL [onbehandeld], nuchtere glucosewaarden <100 mg/dL [onbehandeld], en bloeddruk <120/80 mmHg [onbehandeld]; score range van 0-7) en een algemene CV gezondheidsscore, berekend door 0 punten toe te wijzen aan elke risicofactor op laag niveau, 1 punt voor elke risicofactor op middelmatig niveau, en 2 punten voor elke risicofactor op optimaal, aanbevolen niveau (totale score range, 0-14).

Primaire uitkomsten waren dementie, beoordeeld met neuropsychologische testen, een neuroloog en een onafhankelijke commissie van neurologen, totdat er consensus was bereikt, en cognitieve afname, dat werd beoordeeld door samengestelde scores van globale cognitie en geheugen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze cohortstudie liet zien dat een toegenomen aantal van optimale CV gezondheidsrisicofactoren en hogere CV gezondheidsscore waren geassocieerd met een lager risico op dementie en een kleinere cognitieve afname, in oudere, Franse volwassenen zonder CV ziekte, wat suggereert dat promotie van CV gezondheid de ontwikkeling van risicofactoren geassocieerd met cognitieve afname en dementie kan voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: