Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ApoC-III distributie in lipoproteïnen heeft geen extra voorspellende waarde voor CAD

Relationship of lipoprotein-associated apolipoprotein C-III to lipid variables and coronary artery disease risk: The EPIC-Norfolk Prospective Population Study

Literatuur - van Capelleveen JC, Lee S-R, Verbeek R et al. - J Clin Lipidol 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Apolipoproteine C-III (apoC-III) is een circulerend apolipoproteïne dat de activatie van lipoproteïne lipase (LPL) remt en daarmee hydrolyse van triglyceride (TG) tegengaat, en apoC-III speelt een belangrijke rol in het metabolisme van triglyceride-rijke lipoproteïnen (TRL). Verschillende bewijsstukken hebben een causaal verband gesuggereerd tussen apoC-III waarden en coronair vaatlijden (CAD) [1-3]. De verdeling van apoC-III over circulerende lipoproteïnen en hun respectievelijke voorspellende risico in vergelijking met apoC-III zijn onduidelijk.

De associatie tussen lipoproteïne-geassocieerde apoC-III waarden en CAD risico werd geëvalueerd in een nested case-control analyse van de EPIC-Norfolk prospectieve populatiestudie [4]. Voor dit doeleinde werd de hoeveelheid apoC-III op apolipoproteine B-100 (apoC-III-apoB)-, apolipoproteine A-I (apoC-III-apoA-I)- en lipoproteïne(a) (apoC-III-Lp(a))-bevattende lipoproteïnen bepaald in plasmasamples (met de recent ontwikkelde kwantitatieve high-throughput sandwich chemiluminescent enzyme-linked immunoassays [ELISA]); de ‘totaal apoC-III-apoB’ en ‘totaal apoC-III-apoA-I’ index werd berekend door deze waarden te vermenigvuldigen met plasma apoB en apoA-I concentraties.

De EPIC-Norfolk cohortstudie includeerde 25.663 individuen van 45-79 jaar, die geworven werden tussen 1993-1997. Voor de huidige analyse werden 1.879 deelnemers geselecteerd zonder geschiedenis van MI of stroke bij baseline, die CAD ontwikkelden voor 2003. Daarnaast werd een controlegroep (n=832) met ogenschijnlijk gezonde deelnemers zonder CAD gebruikt ter vergelijking. De follow-upduur was 7.4 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Immuno-assay meting van apoC-III op afzonderlijke lipoproteïnen gaf geen additionele voorspellende informatie over het risico op CAD events in patiënten in de eerstelijnszorg, vergeleken met totale plasma apoC-III metingen. Het moet nog bevestigd worden of deze biomarkers toekomstig risico in individuen met vastgesteld CVD kunnen voorspellen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: