Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

Nieuws - 24 sep. 2018

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast. Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Wanneer er tweemaal achtereen bij screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. Daarnaast is de noot over insuline degludec geactualiseerd. De aanbeveling over insuline degludec is niet gewijzigd. Ten slotte zijn de vergoedingsvoorwaarden van GLP-1-receptoragonisten verruimd, zodat de huisarts deze middelen nu ook kan voorschrijven.

In juni 2018 werd de vierde (partiële) herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gepubliceerd. Het medicamenteuze stappenplan is daarin op enkele punten aangepast. De belangrijkste wijziging is dat gebruik van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten overwogen kan worden als alternatief voor (intensiveren van) insuline bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde, als spuiten en zelfcontrole moeilijk uitvoerbaar zijn of als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is. De rest van het stappenplan is toen eveneens opnieuw beoordeeld, waaronder de plaatsbepaling van NPH-insuline ten opzichte van de langwerkende insulineanalogen.

Kernboodschappen NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Bron: nieuwsbericht NHG.org, 21 september

Deel deze pagina met collega's en vrienden: