Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Optimalisatie van diastolische BP geassocieerd met lager CV risico, bij optimale systolische BP

Achieved diastolic blood pressure and pulse pressure at target systolic blood pressure (120–140mmHg) and cardiovascular outcomes in high-risk patients: results from ONTARGET and TRANSCEND trials

Literatuur - Boehm M, Schumacher H, Teo KK, et al. - Eur Heart J 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Richtlijnen bevelen streefwaardes voor systolische bloeddruk (SBP) van <140 mmHg en voor diastolische bloeddruk (DBP) van <90 mmHg aan voor preventie van cardiovasculaire (CV) events [1-3]. De Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) en de Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in ACE iNtolerant participants with cardiovascular Disease (TRANSCEND) trials [4] rapporteerden de laagste eventrates in patiënten met een SBP van 120 tot <140 mmHg. Bovendien was SBP <120 mmHg geassocieerd met een hoger risico op CV en sterfte door alle oorzaken.

Het is gehypothetiseerd dat binnen de optimale range van SBP 120 - <140 mmHg, een DBP-risico-associatie zou kunnen bestaan. In deze secundaire analyse van de ONTARGET en TRANSCEND-studies, werden de verbanden tussen DPB niveaus en CV uitkomsten verkend in patiënten met SBP tussen 120 en 140 mmHg.

In ONTARGET werden patiënten met stabiel coronairlijden gerandomiseerd naar orale ramipril 10 mg per dag, telmisartan 80 mg per dag, of beide. In TRANSCEND werden patiënten met hoog CV risico gerandomiseerd naar telmisartan 80 mg per dag of placebo. Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI), beroerte, of hospitalisatie voor hartfalen (hHF). Secundaire uitkomsten betroffen de individuele componenten van de samenstelling, evenals sterfte door alle oorzaken. Van 31546 gerandomiseerde patiënten in beide studies, werden diegenen met SBP <120 of >140 mmHg en diegenen met ontbrekende belangrijke gegevens geëxcludeerd, waarna 16099 patiënten voor deze analyse overbleven.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met hoog CV risico met goed-gereguleerde SBP (tussen 120 en 140 mmHg), bleek een DBP tussen 70 en 80 geassocieerd te zijn met een lager risico op nadelige uitkomsten, ten opzichte van DBP lager dan 70 of hoger dan 80 mmHg. Deze bevindingen ondersteunen het concept van DPB-regulatie, ook wanneer optimale SBP-regulatie is bereikt in hoog-risico CV patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op European Heart Journal

Deel deze pagina met collega's en vrienden: