Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toename in BMI vanaf 10 jaar tot volwassenheid belangrijk voor ontwikkeling T2DM

Nieuws - 3 okt. 2018

Gepresenteerd door dr. Jessica Tyrrell (Exeter, VK) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Berlijn, Duitsland (1-5 oktober).

Nieuw onderzoek laat zien dat gewichtstoename vanaf de leeftijd van 10 jaar tot volwassenheid geassocieerd is met risico op T2DM, onafhankelijk van BMI. Daarnaast lijken kinderen die op de leeftijd van 10 jaar overgewicht hebben en dat blijven houden, een lager risico te hebben op het ontwikkelen van T2DM dan kinderen van 10 jaar met normaal gewicht die later als volwassenen overgewicht krijgen.

De studie bekeek hoe het risico op T2DM in volwassenheid werd beïnvloed door de grootte van het verschil in iemands BMI vanaf een leeftijd van 10 jaar. Het is al bekend dat obesitas een sterke risicofactor is voor T2DM, maar de conditie komt voor binnen een range van BMI. Ziekterisico wordt ook beïnvloed door leeftijd, geslacht, etnische verschillen, verdeling van lichaamsvet, en genetische factoren die de kans op T2DM ontwikkeling onafhankelijk van iemands BMI kunnen beïnvloeden.

De studie testte de hypothese dat er mogelijk een additionele risicofactor voor T2DM is: de verandering in iemands BMI tussen jeugd en volwassenheid, wat kan bijdragen aan de kans op de ontwikkeling van T2DM.

Uit de UK Biobank werden data verkregen van 371,903 individuen van Europese afkomst, van wie volwassen BMI, zelf gerapporteerde relatieve lengte op een leeftijd van 10 jaar, en genetische informatie beschikbaar waren. De onderzoekers valideerden de ontvangen lichaamslengte door deze te vergelijken met de BMI genetische risicoscore van die persoon. Individuen werden daarna in groepen verdeeld voor ‘overgewicht’ (BMI 25-30 kg/m2) of ‘obees’ (BMI hoger dan 30 kg/m2) en wiskundige modellen werden gebruikt om hun risico op de ontwikkeling van diabetes te berekenen. Elke groep werd verder onderverdeeld in ‘dun’, ‘gemiddeld’ of ‘mollig’ op een leeftijd van 10 jaar.

De studie vond dat hoewel individuen met overgewicht die als dun, gemiddeld of mollig op een leeftijd van 10 jaar waren gerapporteerd vergelijkbare gemiddelde BMI’s hadden van respectievelijk 27.2, 27.3, en 27.5 kg/m2, diegenen die gedurende de jeugd dun waren een 53% hoger risico hadden op T2DM dan diegenen van wie BMI niet significant verhoogd was.

Onder obese volwassenen hadden diegenen die als kind dun waren een iets lager gemiddelde BMI dan individuen die obees waren op een leeftijd van 10 jaar (respectievelijk 33.6 vs 34.9 kg/m2), maar zij hadden een hogere T2DM prevalentie (respectievelijk 14.6% vs 12.3%). Deze bevindingen waren onafhankelijk van iemands geboortegewicht en huidige BMI, en wijzen erop dat hoewel iemand met overgewicht of obesitas een hoger risico op T2DM zal hebben, dat risico mogelijk lager is als zij als kind al overgewicht hadden dan als zij relatief dun waren.

De auteurs concluderen: “Deze bevindingen suggereren dat individuen die in de hogere BMI range blijven gedurende het leven zich mogelijk aanpassen aan overgewicht op manieren die het risico op T2DM verlagen in vergelijking met individuen met een vergelijkbaar volwassen BMI dat is toegenomen van laag naar hoger BMI vanaf de jeugd.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de persinformatie verstrekt tijdens de EASD -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: