Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen klinisch voordeel van aspirine voor ouderen in primaire preventie

Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly, Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly, Effect of Aspirin on All-Cause Mortality in the Healthy Elderly

Literatuur - McNeil JJ, Nelson MR, Woods RL et al. - N Engl J Med 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Aspirine wordt aanbevolen voor de secundaire preventie van CV events, maar het is niet duidelijk of het baat heeft bij primaire preventie, vooral bij oudere personen met een hoger risico [1-3]. Bovendien zijn er beperkte gegevens over het gebruik van aspirine om de gezonde onafhankelijke levensduur in deze patiëntengroep te vergroten.

In de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van Aspirine in de Reducing Events in the Elderly (ASPREE) [4,5], werd geëvalueerd of de dagelijkse toediening van 100 mg aspirine in vergelijking met placebo een gezonde levensduur zou verlengen, vrij van dementie en aanhoudende fysieke beperkingen bij 19.114 gezonde, oudere volwassenen uit Australië en de VS.

In aanmerking komende deelnemers waren ≥70 jaar oud (of ≥65 jaar oud onder negroïde en Iberiërs), zonder CV of cerebrovasculaire ziekte, of enige andere chronische ziekte die de overleving waarschijnlijk tot minder dan 5 jaar zou beperken. Het samengestelde primaire eindpunt van invaliditeitsvrije overleving, dat werd gebruikt om een gezonde levensduur weer te geven, omvatte sterfte door welke oorzaak dan ook, dementie en aanhoudende fysieke handicap. Secundaire eindpunten omvatten CVD (gedefinieerd als fatale CHD, niet-fataal MI, fatale of niet-fatale stroke, of ziekenhuisopname voor HF), kanker-gerelateerde sterfte, en ernstige bloedingen.

Belangrijkste resultaten

De studie werd beëindigd toen een futiliteitsanalyse geen primair eindpuntverschil tussen behandelgroepen vertoonde met een mediane follow-upduur van 4,7 jaar. Event rates waren als volgt:

Conclusie

In vergelijking met placebo verlengde toediening van dagelijkse lage dosis aspirine aan oudere, gezonde volwassenen de 5-jaars invaliditeitsvrije overleving niet en was niet geassocieerd met een lager risico op CVD, maar leidde tot hogere percentages van ernstige bloedingen en sterfte door alle oorzaken, voornamelijk als gevolg van aan kanker gerelateerde sterfte.

Referenties

Toon referenties

Vind deze publicaties online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: