Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge Lp(a)-waarden geassocieerd met hoger CV risico ondanks statinebehandeling

Baseline and on-statin treatment lipoprotein(a) levels for prediction of cardiovascular events: individual patient-data meta-analysis of statin outcome trials

Literatuur - Willeit P, Ridker PM, Nestel PJ et al. - The Lancet 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Beschikbare gegevens tonen aan dat verhoogde lipoproteïne (a) (Lp[a])-waarden geassocieerd zijn met een hoger risico op CHD, stroke, perifeer arterieel vaatlijden en gecalcificeerde aortaklepstenose [1-3]. De invloed van hoge Lp(a)-waarden op CV events in patiënten met vastgestelde CVD met of zonder statinetherapie is echter onduidelijk.

Deze meta-analyse van de Lipoprotein(a) Studies Collaboration gebruikte gegevens van 7 gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies [4-10] naar statines met individuele patiëntgegevens over CVD uitkomsten en Lp(a) metingen bij baseline en follow-up (onder behandeling met statine) en evalueerde de associaties tussen baseline- en on-treatment Lp(a)-waarden met CV risico.

In elke studie werden CV uitkomsten, waaronder fatale of niet-fatale CHD, stroke of revascularisatie, geclassificeerd op basis van vooraf gedefinieerde Lp(a) groepen (15 tot<30 mg/dL, 30 tot <50 mg/dL en ≥50 mg/dL, vs. <15 mg/dL).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hoge Lp(a)-waarden van 50 mg/dL of hoger, bij baseline of on-treatment, waren geassocieerd met hoger risico op CV events, onafhankelijk van andere CV risicofactoren. De effecten waren duidelijk bij behandeling met zowel statine als placebo. Deze gegevens suggereren dat er een extra risico bestaat in patiënten met verhoogd Lp(a) zonder statinebehandeling en wijzen op de behoefte aan uitkomstenstudies om specifieke Lp(a)-verlagende therapieën te testen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: