Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IL-6 receptor antagonisme beïnvloedt PCSK9-niveaus in NSTEMI patiënten met hypercholesterolemie

Serum PCSK9 is modified by interleukin-6 receptor antagonism in patients with hypercholesterolaemia following non-ST-elevation myocardial infarction

Literatuur - Ueland T, Kleveland O, Michelsen AE et al. - Open Heart 2018;5:e000765

Introductie en methoden

Remming van het enzym proproteïne convertase subtilisine-kexine type 9 (PCSK9) leidt tot significante verlaging van low density lipoproteïne cholesterol (LDL-c) en lagere incidentie van CVD bij hoogrisicopatiënten met hyperlipidemie [1-3]. Hoewel verschillende studies PCSK9 in verband hebben gebracht met met inflammatie, onafhankelijk van lipiden, is het onduidelijk of PCSK9 niveaus veranderen onder invloed van inflammatoire pathways. Deze studie onderzocht de effecten van tocilizumab, het gehumaniseerde antilichaam tegen de IL-6-receptor (IL-6R), op serum PCSK9-waarden in patiënten met niet-ST-elevatie myocardinfarct (NSTEMI).

In de context van een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie [4], waarbij 117 NSTEMI-patiënten van 18-80 jaar werden gerandomiseerd naar 280 mg intraveneus tocilizumab of placebo voorafgaand aan coronaire angiografie, werden de volgende analyses uitgevoerd:

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met diagnose hypercholesterolemie zwakte tocilizumab de NSTEMI-geassocieerde toename in PCSK9 af en dit was gecorreleerd met een afname in het aantal neutrofielen. Serum PCSK9-waarden werden niet beïnvloed door anti-inflammatoire behandeling en waren niet geassocieerd met verandering in inflammatoire markers voorafgaand aan NSTEMI, wat een beperkte invloed van inflammatie op PCSK9 suggereert.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Open Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: