Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Praktisch advies over opvolgen ESC aanbevelingen voor behandeling ijzerdeficiëntie bij chronisch HF

Nieuws - 18 okt. 2018

Patiënten met chronisch hartfalen (CHF) lijden vaak aan ijzerdeficiëntie, wat gepaard gaat met verminderde fysieke prestaties, verminderde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en een slechtere prognose, ongeacht de aanwezigheid van anemie. In 2016 publiceerde de European Society of Cardiology (ESC) richtlijnen voor behandeling van HF, die ook aanbevelingen formuleerden voor management van ijzerdeficiëntie, een veel voorkomende en belangrijke comorbiditeit. IJzerdeficiëntie wordt echter nog steeds onvoldoende gediagnosticeerd en onderbehandeld in de klinische praktijk, mogelijk vanwege een gebrek aan praktisch, eenvoudig te volgen advies over diagnose en behandeling. Daarom heeft een werkgroep praktisch advies opgesteld met betrekking tot de procedures voor screening, diagnose en behandeling van ijzerdeficiëntie in patiënten met CHF.

2016 ESC richtlijnen voor behandeling van ijzerdeficiëntie bij HF

Praktische aanbevelingen van de werkgroep

Andere overwegingen

Er zijn nog steeds verscheidene kennislacunes met betrekking tot de rol van IV ijzertherapie bij HF patiënten. Als gevolg zijn sommige praktische aanbevelingen gebaseerd op de expertopinies van de werkgroep. Lopende studies zullen verder inzicht geven in de effecten van IV ijzertherapie bij HF patiënten, waaronder de impact van IV ijzertherapie op morbiditeit en mortaliteit in systolisch CHF patiënten met ijzerdeficiëntie (FAIR-HF2 en IRONMAN studies) en de effectiviteit en veiligheid van IV ijzer in patiënten met HFpEF of acute HF en ijzerdeficiëntie (FAIR-HFpEF en AFFIRM-AHF studies).

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: