Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Virtuele histologie onthult geen PCSK9-remming-geïnduceerde veranderingen in plaquesamenstelling

Effect of Evolocumab on Coronary Plaque Composition

Literatuur - Nicholls SJ, Puri R, Anderson T et al. - J Am Coll Cardiol. 2018; 72. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.078

Introductie en methoden

PCSK9 reguleert cholesterolhomeostase door recycling van LDL-receptoren naar het hepatocytenoppervlak te remmen [1-3]. Onlangs is met intravasculaire ultrasound (IVUS) aangetoond dat extra verlaging van LDL-c met het PCSK9-antilichaam evolocumab resulteerde in regressie van coronaire atherosclerose in patiënten behandeld met statines [4].

Plaques geassocieerd met acuut coronair syndroom bevatten vaak lipiden, inflammatoir en necrotisch materiaal [5], een fenomeen waarnaar wordt verwezen als kwetsbare plaques. Pogingen worden gedaan om hoog-risico plaques te identificeren en om therapieën te ontwikkelen die fenotypische veranderingen in plaques teweeg kunnen brengen, richting stabilisatie [6]. Ultrasound-gebaseerde virtuele histologie (VH) is gevalideerd voor gebruik om necrotische, fibrofatty, fibreuze en dense calciumcomponenten van plaques te onderzoeken, zoals in conventionele histologie [7].

Deze vooraf gespecificeerde subanalyse van de GLAGOV (Global Assessment of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as Measured By Intravascular Ultrasound) [4,8] studie gebruikte VH analyse om effecten van behandeling met evolocumab op de samenstelling van coronaire atherosclerose in patiënten op optimale statinetherapie te karakteriseren, met als doel om te bepalen of VH beeldvorming extra informatie geeft ten opzichte van volumetrische intravasculaire ultrasound (IVUS). Geschikte patiënten hadden >20% stenose op IVUS in een target, niet-culprit coronaire arterie ten tijde van een klinisch geïndiceerd coronair angiogram, LDL-c ≥80 mg/dL of 60-80 mg/dL als ze ofwel 1 majeure of 3 mineure risicofactoren voor ziekteprogressie hadden. Patiënten werden gerandomiseerd naar 420 mg evolocumab SC per maand of placebo gedurende 76 weken. Twee weken na het einde van de behandeling werd een einde-studie IVUS-onderzoek uitgevoerd in dezelfde coronaire arterie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie bevestigde dat behandeling met evolocumab een robuuste LDL-c-verlaging en regressie van coronaire atherosclerose gaf in patiënten behandeld met statines. Er werden geen significante verschillen in plaquesamenstelling tussen behandelgroepen gedetecteerd met VH beeldvorming. Dit is de grootste VH analyse die tot op heden is uitgevoerd, en het ontbreken van gedetecteerde verschillen in samenstelling van de plaque suggereert dat de beeldvormingstechniek VH er niet in slaagt eventuele extra voordelen van lipidenverlagende therapieën te karakteriseren.

Redactioneel commentaar

In een redactioneel commentaar [8] bespreken Stone et al. de bruikbaarheid van radiofrequentie (RF) IVUS voor detectie van kwetsbare plaques en voor sturing van behandeling van deze plaques en kwetsbare patiënten, zowel op basis van de studie van Nicholls en collega's, als een studie van Schuurman et al. naar de 5-jaarsuitkomsten van AtheroRemo-IVUS (The European Collaborative Project on Inflammation and Vascular Wall Remodeling in Atherosclerosis–Intravascular Ultrasound) [9]. We verwijzen naar het redactionele commentaar voor een kritische beoordeling van deze techniek en argumenten waarom deze wellicht niet van voldoende toegevoegde waarde is voor genoemde doeleinden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: