Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Selectieve SGLT2-remming vertoont nefroprotectieve effecten in diabetespatiënten met hoog risico

Empagliflozin and Kidney Function Decline in Patients with Type 2 Diabetes: A Slope Analysis from the EMPA-REG OUTCOME Trial

Literatuur - Wanner C, Heerspink HJL, Zinman B, et al; on behalf of the EMPA-REG OUTCOME Investigators - J Am Soc Nephrol 2018;29:published online ahead of print

Introductie en methoden

Ondanks verbeteringen in glycemische regulatie houden diabetespatiënten met chronische nierziekte (CKD) hoog renaal en cardiovasculair (CV) risico [1]. In de Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients–Removing Excess Glucose (EMPA-REG OUTCOME) trial [2] verlaagde empagliflozine, een selectieve natrium-glucose co-transporter 2 (SGLT2)-remmer, het CV risico en vertraagde het progressie van CKD in patiënten met diabetes type 2 (T2DM) en CV ziekte [3,4].

De vooraf gespecificeerde slope analyse van de EMPA-REG OUTCOME trial evalueerde het effect van empagliflozine op acute veranderingen in geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) na initiatie van behandeling (baseline – week 4), gedurende chronische behandeling (week 4 – laatste waarde met behandeling) en na discontinuatie van het medicijn (laatste waarde met behandeling – follow up) in de gehele studiepopulatie en in individuen met hoger risico voor progressieve CKD.

De EMPA-REG OUTCOME trial (sept 2010 – apr 2013) was een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, multinationale trial waarin 7020 volwassenen met T2DM, HbA1c ≥7% en CV ziekte 1:1:1 werden gerandomiseerd naar 10 mg empagliflozine, 25 mg empagliflozine of placebo, bovenop standaardzorg gedurende een mediane behandelperiode van 2.6 jaar (mediane observatieperiode: 3.1 jaar). Data van beide empagliflozinedoses werden gepooled voor deze analyse. Geschikte patiënten hadden een eGFR van ≥30 ml/min per 1.73 m² op moment van screening. Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale stroke.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In T2DM patiënten met hoog CV risico vertraagde empagliflozine significant eGFR afname gedurende een behandelperiode van ongeveer 3 jaar, in vergelijking met placebo, in patiënten met of zonder hoog CKD risico, met een sterker effect in patiënten met albuminurie of verhoogde bloeddruk. Een initiële afname in eGFR in vergelijking met placebo werd gezien kort na medicatie-initiatie, wat wijst op een acute hemodynamische respons, gevolgd door trager verlies van eGFR, wat behoud van nierfunctie suggereert. Na discontinuatie van behandeling neigden eGFR hellingen terug te keren naar baselinewaarden. Deze data suggereren dat empagliflozine de progressie van CKD vertraagt, waarschijnlijk door reducties in intraglomerulaire druk en behoud van nierfunctie op lange termijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op J Am Soc Nephrol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: