Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Slaapduur-geassocieerd CV risico afhankelijk van geslacht en ras

Sleep duration and risk of incident stroke by age, sex, and race The REGARDS study

Literatuur - Petrov ME, Howard G, Grandner MA, Kleindorfer D et al. - Neurology 2018;00:e1-e8

Introductie en methoden

Slaapduur draagt mogelijk bij aan het risico op stroke [1] en deze relatie zou afhankelijk kunnen zijn van demografische factoren, zoals leeftijd, geslacht en ras [2]. Eerdere data suggereren dat korte slaapduur de relatie tussen ras (zwarte vs. witte volwassenen) en incidente stroke deels modificeert [3] en dat korte en lange slaapduur mogelijk gerelateerd zijn aan overmatig risico op slechte cardiometabole risicostatus in zwarte volwassenen [4-9]. Slechts enkele studies hebben rasverschillen onderzocht in het effect van slaapduur op stroke risico. Deze studie onderzocht de relatie tussen slaapduur en stroke, en bepaalde of leeftijd, geslacht, ras en combinaties van deze factoren deze relatie beïnvloeden.

De Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke REGARDS (REGARDS) studie is een US populatie-gebaseerde cohortstudie die stroke en mortaliteit in 30,239 zwarte en witte deelnemers van ≥45 jaar onderzoekt. Deze subanalyse van de REGARDS studie (n=16733) includeerde individuen die een extra slaapmodule invulden en geen diagnose hadden voor stroke of obstructieve slaapapneu op het moment dat de slaapmodule werd ingevuld.

Gebruikelijke slaapduur werd beoordeeld op basis van vragen over hun slaapduur op werkdagen en in weekenden. Deelnemers werden ingedeeld op basis van een gewogen gemiddelde van de duur op week- en weekenddagen: <6 uur (korte slaapduur), 6.0 – 6.9, 7.0 – 8.9 (referentiegroep) en ≥9 uur (lange slaapduur). Stroke events werden elke 6 maanden geïdentificeerd aan de hand van een telefonisch gesprek en medische dossiers geassocieerd met deze events werden verkregen en beoordeeld door de huisarts.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Korte slaapduur (<6 uur) was geassocieerd met lager risico op stroke in zwarte mannen, terwijl lange slaapduur (≥9 uur) geassocieerd was met hoger risico op stroke in witte mannen, wat suggereert dat korte en lange slaapduur mogelijk verschillende effecten hebben afhankelijk van ras en geslacht. Deze data benadrukken de behoefte voor mechanistische longitudinale onderzoeken naar de slaapduur-stroke relatie in demografische subgroepen. Daarnaast is het klinisch gezien wellicht aan te bevelen patiënten van middelbare leeftijd met lange slaapduur, voornamelijk witte mannen, te onderzoeken en te monitoren voor CV risico.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neurology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: