Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verbeteren van glycemische regulatie kan CV events verminderen, mogelijk via BP regulatie

Blood Sugar Regulation for Cardiovascular Health Promotion and Disease Prevention

Literatuur - Schwarz PEH, Timpel P, Harst L et al. - J Am Coll Cardiol 2018;72:1829–44

Introductie en methoden

Hyperglycemie is een risicofactor voor de ontwikkeling van CV ziekte (CVD) die beïnvloed kan worden en pre-diabetes is een belangrijke risicofactor voor progressie naar diabetes type 2 (T2DM), wat gepaard gaat met hoger CV risico. De effectieve reductie van hyperglycemie verlaagt risico op CVD, voornamelijk door de afname in niet-fatale events [1-3].

Het zou nuttig zijn om te weten welke interventies de meeste voordelen geven. Terwijl gangbare glucoseverlagende middelen geen significante macrovasculaire voordelen hebben laten zien, lieten nieuwe middelen wel reducties in harde CVD eindpunten [4-6]. Het is belangrijk om de mechanismen te begrijpen die worden aangepakt door de individuele behandelingen voor regulatie van bloedglucose, waaronder leefstijlinterventies, om individuele of populatie-gebaseerde preventie te begeleiden.

Het primaire doel van deze umbrella review is om te onderzoeken welke van de volgende interventies het meest nuttig zijn voor het verlagen van bloedglucose-gerelateerd CV risico, hetgeen therapeutische beslissingen kan informeren door een betere afweging van de betrokken bloedglucose-regulerende pathways:

Bovendien werden studies met betrekking tot competenties en gestandaardiseerde zorgpaden voor gezondheidsbevordering geïdentificeerd en geanalyseerd. Voor dit doeleinde werden 44 systematische reviews van gerandomiseerde klinische trials of meta-analyses van glucose-gerelateerde uitkomsten, gepubliceerd in 2016 en 2017 en van goede tot zeer goede kwaliteit, geïncludeerd voor dataextractie en analyse. Voor kwaliteitsbeoordeling van de geïdentificeerde reviews werd een aangepaste versie van Oxman and Guyatt’s OQAQ gebruikt [7], en studies met een OQAQ score <14 werden uitgesloten.

Belangrijkste resultaten

Farmacologische interventies:

Evidence-based interventie op individueel niveau voor ondersteunen van gedragsverandering voor regulatie van glycemie:

Evidence-based interventie op populatieniveau voor ondersteuning van gedragsverandering voor regulatie van glycemie

Competenties en gestandaardiseerde zorgpaden voor gezondheidsbevordering

Aanbevelingen gebaseerd op de bevindingen van deze umbrella review staan opgesomd in twee tabellen in het artikel.

Conclusie

Deze review van recente systematische reviews en meta-analyses laat zien dat intensieve glucoseverlaging zowel micro- als macrovasculaire morbiditeiten en CV mortaliteit kan verlagen. De resultaten met patiënten behandeld met insuline en sulfonylurea’s suggereren dat glucoseverlaging op zich niet het aantal CV events vermindert. Farmacologische interventies gericht op glycemische regulatie en multifactoriële benaderingen kunnen CV uitkomsten verbeteren, en BP-regulatie lijkt een belangrijke pathway te zijn die dit effect medieert. Niet-farmacologische interventies kunnen ook effectief bloedglucose verlagen, evenals BP en dyslipidemie. Multidisciplinaire teams zijn effectief in het leveren van multicomponent-interventies in gemeenschap-gebaseerde instellingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: