Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Betere HRQoL met hartrevalidatie thuis in HFrEF patiënten

The effects and costs of home-based rehabilitation for heart failure with reduced ejection fraction: The REACH-HF multicentre randomized controlled trial

Literatuur - Dalal HM, Taylor RS, Jolly K et al. - Eur J Prev Cardiol 2018; 0(00) 1–11

Introductie en methoden

Hoewel groep- of centrumgebaseerde hartrevalidatie aanbevolen wordt om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) te verbeteren in patiënten met hartfalen (HF) [1-3], neemt minder dan 10% van Amerikaanse HF patiënten en 20% van Europese HF patiënten deel aan hartrevalidatie [4,5]. Hartrevalidatieprogramma’s vanuit huis kunnen de toegang vergroten en hebben aangetoond even effectief te zijn als groeps- of ziekenhuisgebaseerde hartrevalidatie na myocardinfarct en coronaire revascularisatie, en met vergelijkbare kosten [6]. Er is echter weinig bewijs beschikbaar over klinische en kosteneffectiviteit van hartrevalidatie vanuit huis in patiënten met HF [7] en geen van de interventies betrokken zorgverleners of zijn gezamenlijk ontwikkeld met patiënten, zorgverleners of clinici.

De Rehabilitation EnAblement in CHronic Heart Failure (REACH-HF) was een multicenter, twee parallelle groep, gerandomiseerde, superioriteitsstudie die het effect onderzocht van hartrevalidatie [8] gedurende 12 weken bovenop standaardzorg (n=107) versus alleen standaardzorg (n=109) op kwaliteit van leven in patiënten van ≥18 jaar met vastgesteld HFrEF op echocardiografie of angiografie in de voorgaande vijf jaar. Diegenen die binnen 12 maanden voorafgaand aan de inschrijving hartrevalidatie hadden ondernomen, of met een contra-indicatie voor het uitvoeren van inspanningstesten of -training, werden uitgesloten.

De thuisinterventie omvatte een mix van face-to-face en telefooncontacten gedurende 12 weken. Standaardzorg was gedefinieerd als medisch management volgens de nationale en lokale richtlijnen, inclusief gespecialiseerde HF verpleegkundige zorg. Deelnemers werden ingedeeld op basis van onderzoeksinstituut en plasma N-terminale proB-type natriuretische peptiden (BNP)-waarden bij baseline (≤2 vs. >2 ng/ml).

De primaire uitkomst was ziektespecifieke HRQoL na 12 maanden gemeten met behulp van de Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ).

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomst

Secundaire uitkomsten

Kosten

Conclusie

Deze gerandomiseerde trial liet superieure en klinisch belangrijke verbeteringen in ziektespecifieke HRQoL en zelfmanagement zien met de betaalbare, nieuwe REACH-HF thuisversie van hartrevalidatie interventie gedurende 12 weken bovenop standaardzorg in HFrEF patiënten. Dit kan een additionele optie voor patiënten, clinici en gezondheidscommissies betekenen om de huidige lage percentages van opname van centrumgebaseerde hartrevalidatie aan te pakken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: