Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Versneld diagnostisch protocol identificeert op veilige wijze laagrisicopatiënten met pijn op de borst

Safely Identifying Emergency Department Patients with Acute Chest Pain for Early Discharge: The HEART Pathway Accelerated Diagnostic Protocol

Literatuur - Mahler SA, Lenoir KM, Wells BJ et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Hoewel minder dan 10% van de patiënten die met pijn op de borst zijn opgenomen op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) daadwerkelijk aan acuut coronair vaatlijden (ACS) lijdt, wordt een uitgebreide diagnostische strategie in het ziekenhuis aanbevolen door huidige richtlijnen, ook voor patiënten met een laag risico [1]. De overmatige SEH-opnames brengen kosten met zich mee van meer dan 10 miljard dollar per jaar [2].

De HEART Pathway accelerated diagnostic protocol (ADP) biedt ondersteuning voor test-aanvraag en keuzehulp voor SEH-behandelaars en gepersonaliseerde zorgplanning voor patiënten met acute pijn op de borst, ontworpen om laagrisico-SEH-patiënten te identificeren voor vroegtijdig ontslag zonder stresstesten of angiografie. Het grootste verschil tussen standaard risicostratificatie en de HEART Pathway is dat de HEART Pathway patiënten zonder verhoogde troponinewaarden op 0 of 3 uur beschouwt als laagrisico en in aanmerking komend voor vroegtijdig ontslag.

De studie onderzocht de veiligheid en effectiviteit van de HEART Pathway ADP door risicostratificatie van SEH patiënten met acute pijn op de borst te vergelijken voor en na implementatie van deze tool [3]. Geschikte patiënten in deze studie waren >21 jaar en opgenomen op de SEH voor mogelijk ACS, met pijn op de borst als hun belangrijkste symptoom en minstens een troponinemeting. Patiënten met bewijs voor ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) bij elektrocardiografie (ECG) werden uitgesloten, waardoor een studiepopulatie van 8474 patiënten overbleef.

De primaire effectiviteitsuitkomst was het aantal ziekenhuisopnames na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Versneld diagnostisch protocol identificeert op veilige wijze laagrisicopatiënten met pijn op de borst

Conclusie

De HEART Pathway ADP is veilig en effectief in het verhogen van vroegtijdig SEH-ontslag en verlagen van ziekenhuisopnames, stresstesten en index-bezoekduur in patiënten met acute pijn op de borst. Deze resultaten kunnen impliceren dat stresstesten of cardiale beeldvorming niet langer aanbevolen moet worden voor de meeste laagrisicopatiënten en ondersteunen het gebruik van de HEART Pathway ADP voor risicostratificatie van patiënten met een vermoeden op ACS gedurende de acute fase.

Referenties

Toon referenties

Download the slide Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: