Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurig zitten kan de vasculaire gezondheid negatief beïnvloeden

Impact of Prolonged Sitting on Peripheral and Central Vascular Health

Literatuur - Credeur DP, Miller SM, Jones R et al. - Am J Cardiol 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Data suggereren dat langdurig zitten een negatief effect heeft op perifere vasodilatatie, maar het is niet duidelijk of het de algemene vasculaire gezondheid en perifere vasoconstrictie beïnvloedt [1-4]. Deze studie onderzocht of eenmalig langdurig, ononderbroken zitten (3 uur) markers beïnvloedt van zowel perifere (vasodilatatie en vasoconstrictie) als centrale vasculaire gezondheid (druk, golfreflectie en vasculaire stijfheid van de aorta).

Voor dit doeleinde werden 20 asymptomatische, niet-rokende vrijwilligers van 18-55 jaar zonder cardiovasculaire (CV), metabole of neurologische ziekte gerekruteerd, en gevraagd om te blijven zitten voor 3 uur. Voor, tijdens en na de zitperiode werden de volgende metingen uitgevoerd:

Effectgrootten werden paarsgewijs berekend en gerapporteerd met Cohens d, waarbij<0.20 beschouwd wordt als een klein, >0.20 tot <0.50 als matig en >0.60 als groot effect.

Belangrijkste resultaten

Wanneer metingen voor en na de zitperiode werden vergeleken, was er:

Algemene CV hemodynamische respons

Perifere vasculaire respons

Conclusie

Verschillende metingen in een kleine studiepopulatie van gezonde individuen suggereren dat langdurig zitten een negatieve invloed heeft op de perifere en algemene vasculaire gezondheid, wat voornamelijk gekenmerkt wordt door minder vasodilatatie in de benen en een toename in stijfheid van de aorta. Deze data suggereren dat eenmalig langdurig, ononderbroken zitten sedentarisme-geassocieerde schadelijke CV effecten kan initiëren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: