Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 RA laat superioriteit zien in reductie van MACE in T2DM

Nieuws - 7 nov. 2018

Dulaglutide, een glucagon-like peptide 1 receptoragonist (GLP-1 RA), verlaagde significant grote nadelige cardiovasculaire events (MACE), een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire (CV) sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI) of niet-fatale stroke, waarmee het primaire effectiviteitseindpunt werd bereikt in de Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes (REWIND) trial (n=9,901). Dulaglutide, dat eenmaal per week wordt toegediend, is het eerste diabetes type 2 (T2DM) medicijn dat superioriteit laat zien in reductie van MACE in een klinische trial waarvan de meerderheid van de deelnemers geen CV ziekte (CVD) had.

REWIND is onderscheidend in vergelijking met andere CV uitkomstentrials vanwege het kleine aantal mensen zonder CVD dat deelnam aan de trial, wat het mogelijk maakte om CV effecten van dulaglutide te meten in een gevarieerde populatie van mensen met T2DM. Belangrijk is dat REWIND een mediane follow-up periode van meer dan 5 jaar had, de langste voor een CV uitkomstentrial in de GLP-1 RA klasse. In vergelijking hadden andere CV uitkomstentrials meer mensen met een hogere baseline HbA1c en een hoger percentage patiënten bekend met CVD. Van de 9901 REWIND deelnemers was de gemiddelde baseline HbA1c relatief lager met 7.3%, en slecht 31% had CVD.

REWIND was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial om het effect van 1.5 mg dulaglutide op CV events in volwassenen met T2DM te onderzoeken in vergelijking met placebo, beide bovenop standaardzorg. De primaire CV uitkomst was het eerste geval van MACE). Secundaire uitkomsten omvatten elk component van de primaire samengestelde CV uitkomst, een samengesteld klinisch microvasculaireindpunt waaronder retinale of renale ziekte, ziekenhuisopname voor onstabiele angina, ziekenhuisopname voor hartfalen (HF) of een urgente opname voor HF en algemene sterfte. Voorgaande CVD in REWIND was gedefinieerd als eerdere MI, eerdere ischemische stroke, eerdere onstabiele angina, eerdere revascularisatie (coronair, carotis of perifeer), eerdere ziekenhuisopname voor ischemie-gerelateerd events (unstable angina of myocardischemie op beeldvorming, of de noodzaak van percutane coronaire interventie), of eerder vastgelegde myocardischemie.

De REWIND trial's internationale reikwijdte, het hoge percentage vrouwen, hoge percentage mensen zonder CVD en inclusie van deelnemers met een lage gemiddelde HbA1c suggereren dat de bevindingen direct relevant zullen zijn voor de typische T2DM patiënt die wereldwijd gezien wordt bij de huisarts.

Het veiligheidsprofiel van dulaglutide in REWIND was algemeen consistent met de GLP-1 RA klasse. Gedetailleerde resultaten worden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke sessies van de American Diabetes Association (ADA).

Bron: Persbericht Eli Lilly, 5 nov 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: