Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder HHF met SGLT2-remmer dan met DPP-4 remmers in T2DM met CVD in klinische praktijk

Nieuws - 7 nov. 2018

Eerste resultaten van de real-world EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) studie toonden aan dat empagliflozine was geassocieerd met een relatieve risicoreductie van 44% in ziekenhuisopname voor hartfalen (HHF), in vergelijking met dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)-remmers in routinematige klinische praktijk in de V.S..

Deze resultaten ondersteunen de bevindingen van de Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients–Removing Excess Glucose (EMPA-REG OUTCOME) trial, die een relatieve risicoreductie van 35% in HHF (secundaire eindpunt) aantoonde met empagliflozine, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg in individuen met T2DM en cardiovasculaire ziekte (CVD).

EMPRISE werd geïnitieerd ter aanvulling op de EMPA-REG OUTCOME trialresultaten, door data te verschaffen over vergelijkende effectiviteit, veiligheid, gebruik van middelen in de gezondheidszorg en kosten in de klinische praktijk, in vergelijking met DPP-4 remmers in ongeveer 35000 individuen met T2DM met en zonder CVD. De studie onderzoekt de eerste vijf jaren van empagliflozine-gebruik in de V.S. van 2014 tot 2019. Naar verwachting zullen meer dan 200000 individuen met T2DM van twee commerciële V.S. zorgverleners en Medicare geïncludeerd zijn ten tijde van voltooiing van de studie. Verdere resultaten van EMPRISE zullen in 2019 worden gepresenteerd.

EMPA-REG OUTCOME was een lange-termijn, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial met meer dan 7000 patiënten uit 42 landen met T2DM en CVD. De studie onderzocht het effect van empagliflozine (dagelijks 10 mg of 25 mg) bovenop standaardzorg, in vergelijking met placebo bovenop standaardzorg. Standaardzorg bestond uit glucoseverlagende middelen en CV medicatie (waaronder voor bloeddruk en cholesterol). Het primaire eindpunt was gedefinieerd als tijd tot eerste CV sterfgeval, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale stroke.

Het algehele veiligheidsprofiel van empagliflozine in EMPRISE kwam overeen met dat van voorgaande trials. De EMPRISE analyse van data wordt gepresenteerd tijdens wetenschappelijke sessies van de American Heart Association (AHA) 2018 in Chicago, IL, V.S..

Bron: Persbericht Boehringer Ingelheim, 5 nov 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: