Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager CV risico met intensief leefstijlinterventieprogramma in volwassenen met obesitas/overgewicht

Effect of a Lifestyle Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Trial

Literatuur - Salas-Salvadó J, Diaz-López A, Ruiz-Canela M et al. - Diabetes Care 2018: published online ahead of print

Introductie en methoden

Matig gewichtsverlies (5-10% van oorspronkelijke lichaamsgewicht) door leefstijlinterventie is geassocieerd met verbetering van cardiometabole afwijkingen in obese individuen met overgewicht [1,2] en afname in risico op T2DM [3]. De cardiovasculaire impact van gewichtsverlies op lange termijn is echter nooit aangetoond in gerandomiseerde klinische trials (RCT’s).

Deze subanalyse van de parallelle-groep, multicenter, gerandomiseerde PREvención con DIeta MEDiterránea (PREDIMED)-Plus trial onderzocht het effect van een intensieve leefstijlinterventie op gewichtsverlies, adipose markers en intermediate markers van CV risico na 12 maanden in individuen (leeftijd 55-75 jaar) met overgewicht/obesitas (BMI ≥27 en <40 kg/m²) en metabool syndroom (MetS) die 1:1 werden gerandomiseerd naar interventie (interventiegroep [IG]; n=327) of standaardzorg (controlegroep [CG]; n=299). Individuen met een geschiedenis van CVD werden uitgesloten, waardoor een studiepopulatie van 626 deelnemers overbleef.

De leefstijlinterventie bestond uit een energiebeperkt Mediterraan dieet (erMedDieet), stimulering van lichaamsbeweging (PA) en gedragsondersteuning. Vragenlijsten werden gebruikt om zelfgerapporteerde adherentie aan het erMedDieet, voedingsfrequentie, en lichaamsbeweging te beoordelen.

Het primaire eindpunt was verschil tussen groepen in gewichtsverlies na 6 en 12 maanden met interventie. Gewicht-gerelateerde secundaire eindpunten na 6 en 12 maanden waren verschillen tussen groepen in het percentage deelnemers met een stabiel gewicht of gewicht onder baselinewaarden, diegenen die ten minste 5% of 10% van het oorspronkelijk gewicht kwijt raakten en diegenen bij wie obesitas verdween (verandering BMI van ≥30 naar <30kg/m²).

Belangrijkste resultaten

Compliance dieet- en leefstijlinterventies

Intention-to-treat analyse: Gewichtsverlies en -behoud

Conclusie

Deze studie liet klinisch betekenisvol gewichtsverlies, hoge adherentie aan aanbevelingen, en verbeteringen in MetS componenten en andere intermediate markers voor CV risico zien met de intensieve PREDIMED-Plus leefstijlinterventie die gebruikt maakt van een erMedDieet, PA stimulering en gedragsondersteuning voor 12 maanden in volwassenen met obesitas/overgewicht en MetS, in vergelijking met standaardzorg, na 12 maanden. Daarbij resulteerde de interventie in verbeterde glycemische regulatie, insulinegevoeligheid en dyslipidemie in individuen met (risico op) diabetes.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetes Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: