Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager risico op MACE met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

Nieuws - 9 nov. 2018

De ODYSSEY OUTCOMES trial (n=18924) behaalde zijn primaire eindpunt, waarbij een significant lager risico op grote nadelige cardiovasculaire events (MACE) werd aangetoond met alirocumab in patiënten met acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een myocardinfarct (MI) of onstabiele angina. MACE kwam voor in 903 patiënten (9.5%) van de alirocumab-groep en in 1052 patiënten (11.1%) van de placebogroep (HR: 0.85, 95%CI: 0.78-0.93, P<0.001).

Sterfte door alle oorzaken kwam minder vaak voor in patiënten behandeld met alirocumab. Alirocumab was geassocieerd met een 15% lager risico op sterfte; sterfte kwam voor in 334 (3.5%) patiënten van de alirocumab-groep en in 392 (4.1%) patiënten van de placebogroep (HR: 0.85, 95%CI: 0.73-0.98).

Data van subgroepen op basis van LDL-c waarden bij baseline lieten zien dat patiënten met hogere LDL-c waarden bij baseline (minstens 100 mg/dL) hoger risico op MACE hadden, evenals op secundaire eindpunten, waaronder sterfte. Daarnaast werd een grotere risicoreductie gezien in deze patiëntencategorie: in de alirocumab-groep was MACE verlaagd met 24% (HR: 0.76, 95%CI: 0.65-0.87) en sterfte door alle oorzaken was 29% lager (HR:0.71, 95%CI: 0.56-0.90), in vergelijking met placebo. Adverse events waren vergelijkbaar tussen de groepen, behalve voor reacties op de plaats van injectie (alirocumab: 3.8%, placebo: 2.1%).

ODYSSEY OUTCOMES onderzocht het effect van alirocumab op het vóórkomen van MACE in patiënten met ACS tussen 1-12 maanden (mediaan 2.6 maanden) voor inclusie in de trial en in diegenen die al intensieve of maximaal verdraagbare statinebehandeling kregen. Patiënten werden gerandomiseerd naar alirocumab (n=9,462) of placebo (n=9,462) en werden onderzocht voor een mediane duur van 2.8 jaar, waarbij sommige patiënten tot vijf jaar werden behandeld. Ongeveer 90% van de patiënten kreeg hoog-intensiteit statinebehandeling.

MACE, het primaire eindpunt, was een samenstelling van sterfte door coronaire hartziekte, niet-fataal MI, fatale of niet-fatale ischemische stroke, of ziekenhuisopname voor onstabiele angina.

De trial was ontworpen om de LDL-c waarden van patiënten tussen 25-50 mg/dL te houden, met twee verschillende doseringen van alirocumab te gebruiken (75 mg en 150 mg). Patiënten behandeld met alirocumab begonnen de trial met elke twee weken 75 mg en stapten over op elke twee weken 150 mg wanneer hun LDL-c waarden boven de 50 mg/dL (n=2,615) bleven. Sommige patiënten die overstapten van 150 mg gingen terug naar 75 mg wanneer hun LDL-c waarden onder de 25 mg/dL (n=805) kwamen en patiënten die twee achtereenvolgende LDL-c waarden onder de 15 mg/dL hadden (n=805) stopten met actieve alirocumab-therapie voor de resterende tijd van de trial.

Additionele analyses van de ODYSSEY OUTCOMES trial, waaronder mortaliteit, worden gepresenteerd tijdens wetenschappelijke sessies van de American Heart Association 2018.

Bron: persbericht Sanofi, 7 nov, 2018 Vind dit artikel online op NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: