Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2018

Verslag, presentaties en video impressie van de Scientific Sessions 2018 van de American Heart Association (AHA), vanuit Chicago, IL, VS.

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - 20 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - 20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Lichaamsbeweging: alle beetjes helpen, voor iedereen

3' educatie - 20 nov. 2018 - Admiraal Brett Giroir

Onverwacht groot CV voordeel met isosapent ethyl in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico

3' educatie - 19 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Visoliecapsules verschillen in samenstelling én in effect

3' educatie - 15 nov. 2018 - Deepak Bhatt, MD

Yoga-gebaseerd hartrevalidatieprogramma verbetert kwaliteit van leven in post-MI patiënten

3' educatie - 15 nov. 2018 - Dorairaj Prabhakaran, MD

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - 15 nov. 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - 15 nov. 2018 - Larry Allen, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Uitgebreide Amerikaanse campagne ter stimulatie van lichaamsbeweging om gezondheid te verbeteren

3' educatie - 13 nov. 2018 - Dr. Ivor Benjamin

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - 11 nov. 2018 - Jane Wilcox, MD

Vitamine D en omega-3 suppletie behaalde primaire kanker en CV eindpunten niet in primaire preventiecohort

3' educatie - 15 nov. 2018 - JoAnn Manson, MD - Boston, MA, VS

Een negatieve en een positieve visoliecapsule-trial: wordt het nu dan toch tijd om ze voor te schrijven?

3' educatie - 11 nov. 2018 - Dr. Arend Mosterd

Nieuwe AHA cholesterol-richtlijnen helpen bij identificatie van patIënten met hoogste risico die het meeste baat bij therapie zullen hebben

3' educatie - 11 nov. 2018 - Neil Stone, MD

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - 11 nov. 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

Neutrale studie met methotrexaat levert interessante inzichten over CV-gerelateerde inflammatie

3' educatie - 10 nov. 2018 - Paul Ridker, MD

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - 10 nov. 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% verlaging van Lp(a) bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans die uitgaat van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

AHA 2018 In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% L-(a) verlaging bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 20 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

AHA 2018 In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD
Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

AHA 2018 Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

Lichaamsbeweging: alle beetjes helpen, voor iedereen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 20 nov. 2018 - Admiraal Brett Giroir
Admiraal Giroir benadrukt het belang van genoeg lichaamsbeweging, en hoe aanbevolen niveaus te bereiken zijn. Hij ziet positieve gevolgen voor gezondheid, maar ook voor de nationale veiligheid.

AHA 2018 Admiraal Giroir benadrukt het belang van genoeg lichaamsbeweging, en hoe aanbevolen niveaus te bereiken zijn. Hij ziet positieve gevolgen voor gezondheid, maar ook voor de nationale veiligheid.

Mogelijk grotere afname in MACE na patiëntselectie voor langdurige DAPT

Nieuws - 19 nov. 2018

AHA 2018 In PEGASUS-TIMI 54 identificeerde een patiëntselectie-strategie een subgroep van patiënten die mogelijk meer baat heeft bij langdurige behandeling met ticagrelor en aspirine, met een lager bloedingsrisico.

Onverwacht groot CV voordeel met isosapent ethyl in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 19 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
Behandeling met icosapent ethyl gaf een sterke reductie van CV events in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico en residuele TG-burden in de REDUCE-IT trial. Erik Stroes overweegt wat we kunnen zeggen over hoe dit voordeel tot stand komt.

AHA 2018 Behandeling met icosapent ethyl gaf een sterke reductie van CV events in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico en residuele TG-burden. Erik Stroes overweegt wat we kunnen zeggen over hoe dit voordeel tot stand komt.

SGLT2-remmer lijkt vroege reverse hermodellering van hart te stimuleren in T2DM met stabiel CAD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - 19 nov. 2018

AHA 2018 In de EMPA-HEART Cardiolink-6 studie, verminderde 6 maanden therapie met empagliflozine LV massa, wat bij kan dragen aan de CV voordelen gezien in SGLT2i uitkomstenstudies.

Visoliecapsules verschillen in samenstelling én in effect

AHA 2018 – Chicago, IL, USA

3' educatie - 15 nov. 2018 - Deepak Bhatt, MD
Deepak Bhatt vergelijkt de middelen die werden getest in de VITAL en de REDUCE-IT trials, die respectievelijk neutrale en zeer positieve resultaten opleverden en legt uit wat waarschijnlijk dit verschil verklaart.

AHA 2018 Deepak Bhatt vergelijkt de middelen die werden getest in de VITAL en de REDUCE-IT trials, die respectievelijk neutrale en zeer positieve resultaten opleverden en legt uit wat waarschijnlijk dit verschil verklaart.

Yoga-gebaseerd hartrevalidatieprogramma verbetert kwaliteit van leven in post-MI patiënten

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 15 nov. 2018 - Dorairaj Prabhakaran, MD
Yoga-CaRe als vervanging van hartrevalidatie verbeterde CV eindpunten niet significant in een grote gerandomiseerde studie, maar het verbeterde KvL wel en terugkeer naar pre-infarct dagelijkse activiteiten.

AHA 2018 Yoga-CaRe als vervanging van hartrevalidatie verbeterde CV eindpunten niet significant in een grote gerandomiseerde studie, maar het verbeterde KvL wel en terugkeer naar pre-infarct dagelijkse activiteiten.

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, USA

3' educatie - 15 nov. 2018 - Eric Velazquez, MD
Er was weinig bekend over de veiligheid van sacubitril/valsartan in acuut hartfalen. PIONEER-HF onderzocht dit en vond dat gebruik van de ARNI veilig was en NT-proBNP verlaagt.

AHA 2018 Er was weinig bekend over de veiligheid van sacubitril/valsartan in acuut hartfalen. PIONEER-HF onderzocht dit en vond dat gebruik van de ARNI veilig was en NT-proBNP verlaagt.

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - 15 nov. 2018 - Larry Allen, MD
Op basis van de PIONEER-HF resultaten, zal Larry Allen met vertrouwen al in het ziekenhuis richtlijn-gebaseerde therapie starten in patiënten opgenomen met acuut gedecompenseerd hartfalen.

AHA 2018 Op basis van de PIONEER-HF resultaten, zal Larry Allen met vertrouwen al in het ziekenhuis richtlijn-gebaseerde therapie starten in patiënten opgenomen met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Het U.S. Department of Health & Human Services publiceerde de tweede editie van richtlijnen voor lichaamsbeweging in Amerikanen

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - 13 nov. 2018

AHA 2018 De federale richtlijnen voor lichaamsbeweging benadrukken het belang en de haalbaarheid van het opnemen van meer lichaamsbeweging in het dagelijkse leven voor alle leeftijden en onderstreept alle voordelen ervan.

AHA 2018