Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder sterfte door alle oorzaken met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - 12 nov. 2018

Alirocumab was geassocieerd met minder sterfgevallen door alle oorzaken in patiënten die eerder een MI of onstabiele angina hadden ervaren en dit effect was sterker in patiënten die waren gevolgd voor minstens 3 jaar en diegenen die LDL-c of ≥100 mg/dL bij baseline hadden. Bovendien lieten nieuwe, additionele analyses een verband zien tussen minder niet-fatale cardiovasculaire (CV) events en reductie in niet-CV sterfte gedurende de studieperiode.

In de trial werd alirocumab bovenop maximaal-verdraagbare statinetherapie vergeleken met alleen maximaal-verdraagbare statinetherapie in patiënten die een ACS hadden ervaren in de laatste 12 maanden. Gepubliceerde data in de New England Journal of Medicine van vorige week toonden dat alirocumab significant het risico op majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE) verlaagde en dat het was geassocieerd met een lager risico op algemene sterfte.

In vooraf -gespecificeerde analyses van 8242 patiënten die voor minstens 3 jaar gevolgd waren, was alirocumab geassocieerd met een 22% lager risico op sterfte door alle oorzaken (HR: 0.78, 95%CI: 0.65-0.94, P-nominaal=0.01). Losse post-hoc analyses lieten zien dat patiënten behandeld met alirocumab, van wie baseline LDL-c waarden ≥100 mg/dL waren, een 29% lager risico op sterfte door alle oorzaken hadden (HR: 0.71, 95%CI: 0.56-0.90). In additionele post-hoc analyses vonden onderzoekers dat patiënten behandeld met alirocumab minder niet-fatale CV events doormaakten en minder risico hadden op overlijden door een niet-CV event en dat die bevindingen mogelijk met elkaar in verband staan (associatie tussen fatale en niet-fatale events HR: 2.35, 95%CI: 1.98-2.73, P<0.0001). Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen gevonden in de analyses. In ODYSSEY OUTCOMES was de incidentie van nadelige events vergelijkbaar in de twee groepen, met uitzondering van lokale reacties op de plaats van injectie (3.8% in de alirocumab groep vs. 2.1% in de placebo groep).

ODYSSEY OUTCOMES (n=18,924) onderzocht het effect van alirocumab op het optreden van MACE in patiënten met ACS tussen 1-12 maanden (mediaan 2.6 maanden) voorafgaand aan inclusie in de trial en in diegenen die al intensieve of maximaal verdraagbare statinebehandeling kregen. Patiënten werden gerandomiseerd naar alirocumab (n=9,462) of placebo (n=9,462) en werden onderzocht voor een mediane duur van 2.8 jaar, waarbij sommige patiënten tot vijf jaar werden behandeld. Ongeveer 90% van de patiënten kreeg hoge intensiteit statinebehandeling.

De trial was ontworpen om de LDL-c waarden van patiënten tussen 25-50 mg/dL te houden, door gebruik te maken van twee verschillende doseringen alirocumab (75 mg en 150 mg). Patiënten behandeld met alirocumab begonnen de trial met elke twee weken 75 mg en stapten over op elke twee weken 150 mg wanneer hun LDL-c waarden boven de 50 mg/dL (n=2,615) bleven. Sommige patiënten die overstapten naar 150 mg gingen terug naar 75 mg wanneer hun LDL-c waarden onder de 25 mg/dL (n=805) kwamen en patiënten die twee achtereenvolgende LDL-c waarden onder de 15 mg/dL hadden (n=730) stopten met actieve alirocumab-therapie voor de resterende tijd van de trial.

Bron: Persbericht Sanofi, 11 november 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: