Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Noch omega-3s, noch vitamine D verlaagt majeure CVD events in primair preventiecohort

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - 12 nov. 2018

The VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL): Principal Results for Vitamin D and Omega-3 Fatty Acid Supplementation in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease & Cancer

Gepresenteerd op het AHA congres 2018 door: JoAnn E Manson (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

De VITAL trial was de eerste grootschalige trial met visolie in primaire preventie en een van de grootste trials met vitamine D. De trial randomiseerde meer dan 25000 aanvankelijk gezonde mannen en vrouwen (mannen ≥50 jaar, vrouwen ≥55 jaar) naar vitamine D3 (2000 IU/d) of placebo. In deze groepen werden deelnemers verder opgedeeld om EPA+DHA (1gm/d, 1.3:1 ratio) of placebo te ontvangen. De mediane behandelperiode was 5.3 jaar. Meer dan 5000 Afrikaanse-Amerikanen werden geïncludeerd.

Het primaire doel van VITAL was om te onderzoeken of vitamine D3 en/of omega-3 vetzuren het risico op majeure CVD events (samenstelling van MI, stroke en CVD sterfte) en/of totale invasieve kanker verlagen. Bovendien omvatten secundaire doelen het testen of deze middelen het risico op MI/stroke/CVD sterfte/PCI/CABG en/of individuele componenten van de primaire CVD uitkomst verlagen.

Belangrijkste resultaten

Resultaten omega-3 vetzuren

Resultaten vitamine D

Conclusie

Dr. Manson concludeerde dat noch omega-3s, noch vitamine D de primaire eindpunten van majeure CVD events of totale invasieve kanker significant verlaagden. Omega-3s verlaagde totale MI met 28%, voornamelijk in diegenen met een lage visinname via het dieet en in African-Americans. Andere events die waren verlaagd omvatten PCI, fataal MI en totale CHD (MI, coronaire revascularisatie en CHD sterfte).

Discussie

Gedurende de persconferentie reageerde Jane Armitage op de VITAL studie, die ze als een goed-uitgevoerde trial beschouwde. Het was een grote gerandomiseerde trial, met een ethisch diverse populatie en genoeg geïncludeerde vrouwen. Therapietrouw aan toegewezen supplementen was goed en follow-up voor mortaliteit was bijna voltooid.

Met betrekking tot vitamine D; terwijl observationele data een relatie tussen vitamine D-waarden en (vasculaire) sterfte suggereerden, was het onbekend of dit oorzakelijk was. De VITAL trial vertegenwoordigde een goede test van de nulhypothese, wat een robuust nulresultaat opleverde. Wat betreft omega-3 hadden eerdere studie een effect gesuggereerd, maar een recente meta-analyse liet geen voordeel zien. De VITAL leverde belangrijke resultaten op, namelijk dat er geen effect is op majeure CVD events. Dr. Armitage benadrukte dat we voorzichtig moeten zijn met het kijken naar secundaire uitkomsten of zelfs andere uitkomsten; er is een risico op valse resultaten.

Een robuuste conclusie die kan worden getrokken, is dat de supplementen geen voordeel bieden voor de primaire uitkomsten. De andere resultaten zijn minder robuust en daarom alleen hypothese-genererend.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA Scientific Sessions verstrekte informatie -

Het AHA Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen, Novartis en AstraZeneca.

Bekijk onze video over een negatieve en positieve visoliecapsule-trial.

De omega-3 resultaten van de VITAL studie werden gelijktijdig gepubliceerd in NEJM De vitamine D resultaten van de VITAL studie werden gelijktijdig gepubliceerd in NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: