Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mogelijk grotere afname in MACE na patiëntselectie voor langdurige DAPT

Nieuws - 19 nov. 2018

Nieuwe analyses van de PEGASUS-TIMI 54 trial suggereren dat een strategie voor patiëntselectie, op basis van uitsluiting van patiënten met voorspellers van bloedingen en vervolgens stratificatie gebaseerd op het aantal ischemische risicofactoren, een grote subgroep van patiënten (59%) kan identificeren, met mogelijk grotere afnames in MACE met langetermijnbehandeling met 60 mg ticagrelor, en een lager risico op bloedingen dan het totale cohort van de PEGASUS-TIMI 54 trial (PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in HighRiSk Patients with Prior AcUte Coronary Syndrome – Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group). Deze bevindingen vergroten het klinisch inzicht in de rol van duale antiplaatjestherapie (DAPT) in de behandeling van post-MI patiënten na de eerste 12 maanden van behandeling voor acuut coronair syndroom (ACS).

Eén nieuwe post-hoc subanalyse van de PEGASUS-TIMI 54 studie onderzocht de effectiviteit en veiligheid van langetermijnbehandeling met 60 en 90 mg ticagrelor of tweemaal daags placebo, op achtergrondtherapie met een lage dosering aspirine (dagelijks 75-150 mg) in 21162 post-MI patiënten met vs. zonder coronaire stent in de voorgeschiedenis. De relatieve risicoreductie (RRR) in MACE met ticagrelor (gepoolde doseringen) was consistent in patiënten zonder (18% RRR) en met (15% RRR) een eerdere coronaire stent (P-interactie=0.95). Gezien het hogere CV risico bij baseline, lieten patiënten zonder coronaire stent in de voorgeschiedenis een hogere absolute risicoreductie in MACE zien (2.1% vs. 1.0%).

Deze data wijzen op vergelijkbare voordelen van langetermijnbehandeling met ticagrelor en acetylsalicylzuur (ASA of aspirine) in relatieve risicoreductie van MACE in patiënten met of zonder eerdere coronaire stent en geven aan dat het potentiële voordeel van DAPT-verlenging mogelijk veroorzaakt wordt door een reductie van nieuwe coronaire atherotrombotische events, in plaats van stentprotectie alleen.

Een tweede post-hoc analyse van de PEGASUS-TIMI 54 trial (n=13,938) onderzocht of klinische karakteristieken, die bloedingen en ischemisch risico voorspellen, subgroepen van patiënten identificeren die mogelijk grotere afnames in MACE laten zien met langetermijnbehandeling met 60 mg ticagrelor en ASA of alleen aspirine, met minder majeure bloedingen dan het totale cohort in PEGASUS. Patiënten werden ingedeeld volgens de aan- of afwezigheid van voorspellers van bloedingsevents en ischemische risicofactoren. 59% van de patiënten had geen voorspellers van bloedingsevents en minstens twee ischemische risicofactoren.

In deze patiënten verlaagde 60 mg ticagrelor significant het aantal MACE events met 1.9% (NNT=52) terwijl het aantal majeure bloedingen met 1.0% toenam (NNH=102). In deze subgroep verlaagde ticagrelor ook significant het risico op CV sterfte (HR 0.66, P=0.0034, ARR 1.2%) en algemene sterfte (HR 0.75, P=0.018, ARR 1.1%). De risicoreductie in CV en algemene sterfte behaalde geen significantie wanneer naar de totale PEGASUS-patiëntenpopulatie werd gekeken, zonder patiënten te groeperen volgens risicovoorspellers. 19% van de patiënten had een voorspeller van bloedingsevents. In deze patiënten verlaagde 60 mg ticagrelor het aantal MACE events niet vs. alleen ASA, maar het verhoogde het aantal majeure bloedingen met 2.2%. 22% van de patiënten had geen voorspellers van bloedingsevents en 0 of 1 ischemische risicofactor(en). In deze patiënten verlaagde 60 mg ticagrelor het aantal MACE events met 0.5% vs. alleen ASA, maar verhoogde ook het aantal majeure bloedingen met 1%.

Bron: Persbericht AstraZeneca, 12 nov 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: