Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4-remmer non-inferieur aan placebo in preventie van CV uitkomsten

Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk

Literatuur - Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE et al. - J Am Med Assoc 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Linagliptine is een selectieve, eenmaal daagse dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-remmer, geïndiceerd voor glucoseverlaging in patiënten met diabetes type 2 (T2DM) en er werd verondersteld dat behandeling met linagliptine mogelijk ook cardiovasculaire (CV) en renale protectie biedt in T2DM patiënten [1,2]. De Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study With Linagliptin (CARMELINA) [3] testte deze hypothese door de CV en renale veiligheid van linagliptine te beoordelen in volwassen T2DM patiënten met hoog cardiorenaal risico. Deelnemers met eindstadium nierziekte (ESRD), gedefinieerd als een eGFR <15 mL/min/1.73 m2, of diegenen die dialyse nodig hadden werden uitgesloten.

CARMELINA, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial randomiseerde geschikte individuen 1:1 naar oraal linagliptine (5 mg/dag) of placebo, bovenop standaardzorg. Het primaire eindpunt was tijd tot het eerste optreden van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI) of niet-fatale stroke (3-punts majeure adverse CV events [MACE]). Het secundaire eindpunt was tijd tot het op eerste optreden van een samenstelling van ESRD, sterfte door nierfalen of een aanhoudende daling van minstens 40% in eGFR vanaf baseline.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In volwassen T2DM patiënten met hoog cardiorenaal risico was linagliptine bovenop standaardzorg non-inferieur aan placebo, met betrekking tot risico op CV uitkomsten, gedurende een mediane observatieperiode van 2.2 jaar. Meer renale uitkomsten werden gezien in de linagliptine-groep, hoewel dit verschil tussen de groepen niet statistisch significant was.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Med Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: