Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effectieve hemostase en minder mortaliteit met DOAC reversal agent, maar onterecht gebruik komt voor

Performance of idarucizumab as antidote of dabigatran in daily clinical practice

Literatuur - Van der Wall SJ, Van Rein N, Van den Bemt B et al. - Europace 2018; 0, 1–7

Introductie en methoden

Internationale richtlijnen bevelen gebruik van idarucizumab, een monoclonaal antilichaamfragment dat aan de directe orale anticoagulant (DOAC) dabigatran bindt, aan voor urgente omkering van de antistollende werking van dabigatran in geval van levensbedreigende bloedingen of urgente chirurgie geassocieerd met een hoog bloedingsrisico [1,2]. Praktijk-gebaseerde data over het gebruik van idarucizumab voor urgente omkering van dabigatran zijn echter schaars. Daarom beoogde deze studie om te bepalen of idarucizumab terecht wordt ingezet, alsmede de hemostatische effectiviteit en klinische uitkomsten in de dagelijkse praktijk.

Deze Nederlandse observationele, multicenter cohortstudie includeerde opeenvolgende patiënten die werden behandeld met idarucizumab tussen 2016 en 2018 (n=88) en volgde ze voor 90 dagen. Data over het gebruik van idarucizumab en uitkomsten werden verzameld door medische dossiers te onderzoeken, waaronder medische notities, laboratoriumresultaten, radiologieverslagen en andere relevante details.

De primaire uitkomst was de geschiktheid van het gebruik van idarucizumab, gebaseerd op criteria op basis van een consensus van experts van de ISTH over reversal van DOAC’s. Ongecontroleerde bloeding werd gedefinieerd als het voldoen aan een of meer van de volgende criteria: symptomatische intracraniële bloeding, een reductie in hemoglobine (Hb) van ≥5g/dL, transfusie van ≥4 bloedeenheden of erytrocytenconcentraat, bloeding waarvoor intraveneuze inotrope middelen nodig zijn of waarvoor een chirurgische ingreep nodig is (die niet ≥8 uur uitgesteld kon worden). Een additioneel criterium voor terecht gebruik in deze studie waren indicatoren voor de aanwezigheid van dabigatran plasmawaarden. Secundaire uitkomsten waren hemostatische effectiviteit na toediening voor urgente reversal in bloedingsevents en incidentie van een trombo-embolie, (opnieuw) bloeden en sterfte na 90 dagen. 53 (60%) patiënten die idarucizumab kregen presenteerden zich met een bloeding en 35 (40%) patiënten hadden een urgente interventie nodig.

Belangrijkste resultaten

Geschiktheid idarucizumabgebruik

Hemostatische effectiviteit

Klinische uitkomsten

Conclusie

In deze observationele studie werd gebruik van idarucizumab als onterecht beschouwd in 28% van de patiënten, voornamelijk doordat interventies uitgesteld hadden kunnen worden en gastro-intestinale bloedingscomplicaties die mogelijk op ondersteunende maatregelen alleen hadden gereageerd. Het moet echter worden opgemerkt dat de criteria die zijn toegepast om de geschiktheid te beoordelen niet getest zijn in klinische trials en mogelijk de dagelijkse klinische zorg niet volledig weerspiegelen. Wanneer effectieve hemostase werd bereikt in (twee derde van de) bloedende patiënten, was dit geassocieerd met een lager risico op mortaliteit, in vergelijking met ineffectieve hemostase.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op EP Europace

Deel deze pagina met collega's en vrienden: