Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Twincretine: Superieure glycemische regulatie en gewichtsverlies in vergelijking met GLP-1RA monotherapie in T2DM

Efficacy and safety of LY3298176, a novel dual GIP and GLP-1 receptor agonist, in patients with type 2 diabetes: a randomised, placebo-controlled and active comparator-controlled phase 2 trial

Literatuur - Frias JP, Nauck MA, Van J et al. - The Lancet 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Glucagon-like peptide-1 receptoragonisten (GLP-RA) zijn geassocieerd met effectieve glycemische regulatie en regulatie van lichaamsgewicht in diabetes type 2 (T2DM), hoewel niet alle patiënten hun doelen behalen met GLP-1 RA therapie [1]. LY3298176 is een synthetisch peptide van 39 aminozuren met agonistactiviteit op zowel glucose-afhankelijke insuline-trofische polypeptide (GIP) en GLP-1 receptoren, dat eenmaal per week onderhuids wordt geïnjecteerd [2]. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, fase 2b studie evalueerde de dosis-respons-relatie van LY3298176 (1, 5, 10, en 15 mg) in T2DM patiënten en onderzocht de effectiviteit en veiligheid in vergelijking met placebo en 1.5 mg dulaglutide.

Voor dit doeleinde werden 316 volwassen patiënten (van 18-75 jaar) met T2DM sinds ten minste 6 maanden en onvoldoende gereguleerd met alleen dieet en lichaamsbeweging of met stabiele metforminetherapie gedurende ten minste 3 maanden voor screening en met een BMI van 23–50 kg/m² (1:1:1:1:1:1) gerandomiseerd naar een van de zes parallelle behandelgroepen gedurende 26 weken (placebo, LY3298176 1, 5, 10, en 15 mg, en de GLP-1 RA dulaglutide 1.5 mg).

De primaire effectiviteitsuitkomst was verandering in HbA1c van baseline tot week 26 in de aangepaste intention-to-treat (mITT) populatie, gedefinieerd als alle deelnemers die ten minste een dosering van de studiemedicatie namen en ten minste een post-baseline meting van elke uitkomst hadden.

Belangrijkste resultaten

Twincretine: Superieure glycemische regulatie en gewichtsverlies in vergelijking met GLP-1RA monotherapie in T2DM

Conclusie

In deze fase 2b studie resulteerde LY3298176, een duale GIP- en GLP-1-receptor agonist, in statistisch significante en klinisch waardevolle dosisafhankelijke verbeteringen in glucoseverlaging en gewichtsafname, in vergelijking met dulaglutide en placebo.

Redactioneel commentaar

In hun redactionele commentaar merken Stumvoll en Tschöp [4] op dat het te vroeg is voor een verreikende conclusie op basis van de resultaten verkregen in de studie van Frias et al.. Verschillende vragen blijven nog onbeantwoord, zoals of LY3298176 superieur is aan semaglutide, de meest effectieve GLP-1 RA, welke patiënten het meest baat hebben bij duale agonisten en wat de optimale dosering is. Naarmate het veld zich ontwikkelt in de richting van metabole precisie-geneeskunde, kunnen toekomstige besluitvormingsprocessen bestaan uit het identificeren van de beste incretine-gebaseerde therapie voor elke individuele patiënt, met keuze uit combinaties van single-molecule-geneesmiddelen. Beter begrip van de respectievelijke werkingsmechanismen en betrouwbare voorspellende markers zullen van grote waarde zijn om dergelijke behandelkeuzes op de juiste manier te personaliseren. De auteurs concluderen: ‘De gezamenlijke interpretatie van bemoedigende resultaten van farmacologisch geoptimaliseerd GLP-1 mono-agonisme en deze nieuwe observaties wijzen op superieure voordelen van een aanpak met twincretine, suggereren dat deze behandelbenaderingen zouden kunnen bijdragen aan pogingen om de toenemende prevalentie van obesitas en diabetes type 2 te verlagen’.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: