Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Epicardiaal vet in HFmrEF en HFpEF patiënten

Epicardial fat in heart failure patients with mid-range and preserved ejection fraction

Literatuur - van Woerden G, Gorter TM, Westenbrink DB et al., - Eur J Heart Fail (2018) 20, 1559–1566

Introductie en methoden

Er zijn geen therapieën waarvan bewezen is dat ze morbiditeit en mortaliteit verlagen voor hartfalen met linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) >40%, mogelijk door de heterogene presentatie van de aandoening [1]. Veel van de patiënten in deze categorie zijn obees, en toenemend bewijs suggereert dat vetweefsel en de bijbehorende inflammatie een rol kunnen spelen in de pathofysiologie van HF [2,3].

In obese patiënten scheidt epicardiaal vet diverse pro-inflammatoire chemokines en cytokines uit, samen adipokines genoemd [4]. Epicardiaal vetvolume is in verband gebracht met diverse systemische ziekten, zoals metabool syndroom en obesitas, die beiden een systemische pro-inflammatoire staat induceren [5-7]. Het is denkbaar dat epicardiaal vet lokale inflammatoire en mechanische effecten heeft op het myocard en de coronaire arteriën.

Deze studie onderzocht daarom de mate en locatie van epicardiaal vetvolume met Cardiale Magnetische Resonantie (CMR). Zowel patiënten met LVEF 40-50% (HR: met mid-range EF; HFmrEF) als met LVEF >50% (HF met behouden EF; HFpEF) werden geïncludeerd. Patiënten die meededen aan de studie waren symptomatisch (NYHA klasse ≥II), hadden LVEF >40% op echocardiografie, en hadden NT-proBNP >125 ng/L en echocardiografisch bewijs voor LV diastolische dysfunctie en/of linker ventrikelhypertrofie. 64 HF patiënten met LVEF >40% en 20 controles deden mee.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze data laten zien dat HF patiënten met LVEF >40% meer epicardiaal vet hebben dan niet-HF-controles, hoewel hun BMI vergelijkbaar was. Patiënten met T2DM of atriumfibrilleren hadden een hoger epicardiaal vetvolume. Verder onderzoek kan zich richten op het mogelijke oorzakelijke verband tussen epicardiaal vet, comorbiditeiten en myocardiale schade in HF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: