Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Leeftijdsgebonden stijging bloeddruk lijkt meer gevolg van Westerse leefstijl dan natuurlijk beloop

Association of Age With Blood Pressure Across the Lifespan in Isolated Yanomami and Yekwana Villages

Literatuur - Mueller NT, Noya-Alarcon O, Contreras M et al. - JAMA Cardiol. 2018;doi:10.1001/jamacardio.2018.3676

Introductie en methoden

Terwijl een bekende aanname in de cardiologie is dat bloeddruk (BP) stijgt met leeftijd, zijn er weinig aanwijzingen voor een leeftijd-gerelateerde BP stijging in volwassen niet-verwesterde jager-verzamelaars. Studies naar de associatie tussen BP en leeftijd gedurende de hele levensloop van kinderen uit geïsoleerde gemeenschappen missen nog en er zijn geen studies die zich richten op de leeftijd-BP associatie in geografisch dichtbij elkaar liggende gemeenschappen met verschillende niveaus van verwestering. Daarom onderzocht deze cross-sectionele studie de leeftijd-BP associatie gedurende de levensloop in twee geïsoleerde Amerindiaanse gemeenschappen, de Yanomami en de Yekwana, die in een afgelegen gebied in het Venezolaanse regenwoud wonen dat niet over land bereikt kan worden.

De Yanomami gemeenschap bestaat uit jager-verzamelaar-tuiniers die tot de minst ‘gecultiveerde’ mensen in de wereld behoren, met de laagste bekende BP metingen. De Yekwana mensen leven dichtbij de Yanomami gemeenschap, maar zij zijn beïnvloed door missies en een landingsbaan voor kleinmotorige vliegtuigen, wat levering mogelijk maakt van medicijnen en aspecten van de Westerse leefstijl, zoals periodieke blootstelling aan bewerkte voedingsmiddelen en zout.

In deze studie werden zittende BP metingen verkregen van 72 Yanomami deelnemers en van 83 Yekwana deelnemers (leeftijd van 1-60 jaar) tussen oktober 2015 en februari 2016.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze kleine cross-sectionele studie liet een leeftijdsgebonden stijging in BP zien vanaf de jeugd in de meer verwesterde Yekwana gemeenschap vergeleken met een geïsoleerde, niet-‘gecultiveerde’ gemeenschap, wat suggereert dat de leeftijdsgebonden stijging in BP niet natuurlijk is, maar gerelateerd aan blootstelling aan westerse invloeden. De stijging in BP in de meer verwesterde Yekwama-gemeenschap trad al op op de kinderleeftijd, wat wijst op het potentieel voor leefstijlinterventies in kinderen om hypertensie te voorkomen.

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: