Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DOAC therapie veilig en effectief in AF patiënten ondanks multimorbiditeit

Outcomes of Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and multi-morbidity: Insights from the ARISTOTLE trial

Literatuur - Alexander KP, Brouwer MA, Mulder H et al. - American Heart Journal 2018; S0002-8703(18)30296-5

Introductie en methoden

Patiënten van ≥70 jaar met atriumfibrilleren (AF) hebben vaak multimorbiditeit (≥3 comorbide aandoeningen) [1], wat geassocieerd is met polyfarmacie, adverse events en kwetsbaarheid, die de reactie op anticoagulantia mogelijk veranderen [2]. Deze post-hoc analyse van de Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) trial onderzocht de associatie tussen multimorbiditeit en zowel effectiviteit als veiligheid van apixaban in vergelijking met warfarine in oudere patiënten met AF.

De multicenter, dubbelblinde ARISTOTLE trial vergeleek apixaban met warfarine in 16800 patiënten (van ≥55 jaar) met vastgesteld AF of atriale flutter met ≥1 risicofactor voor trombo-embolie tussen 2006 en 2011, met een mediane follow-up van 1.8 jaar (IQR: 1.3-2.3). Geschikte patiënten werden gerandomiseerd naar tweemaal daags 5 mg apixaban of een dosering warfarine aangepast aan een target INR van 2.0-3.0. Een verlaagde dosering van tweemaal daags 2.5 mg apixaban werd gebruikt voor die patiënten met ≥2 van de volgende criteria bij baseline: leeftijd ≥80 jaar, lichaamsgewicht ≥60 kg of serum creatinine ≥1.5 mg/dL.

Patiënten werden ingedeeld in groepen op basis van het aantal comorbiditeiten: 0-2 (geen multimorbiditeit [36%]), 3-5 (matige multimorbiditeit [51%]) en ≥6 (hoge multimorbiditeit [13%]). De primaire effectiviteituitkomst was stroke of systemische embolie (SE) en de primaire veiligheidsuitkomst was majeure bloeding volgens de International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) criteria [3].

Belangrijkste resultaten

Multimorbiditeit and klinische uitkomsten

Multimorbiditeit en effect van apixaban

Conclusie

In deze post-hoc analyse van de ARISTOTLE trial was multimorbiditeit geassocieerd met een hoger risico op stroke/SE, sterfte en majeure bloeding, hoewel effectiviteit en veiligheid van apixaban vergeleken met warfarine behouden bleef in oudere AF patiënten zonder multimorbiditeit. Deze data ondersteunen het gebruik van apixaban voor preventie van stroke in kwetsbare AF patiënten met multimorbiditeit. Meer onderzoek is nodig naar de veiligheid en effectiviteit van apixaban in de meest complexe AF patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: