Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde BP voor 40 jaar geassocieerd met incidente CVD events op middelbare leeftijd

Association of Blood Pressure Classification in Young Adults Using the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Blood Pressure Guideline With Cardiovascular Events Later in Life

Literatuur - Yano Y, Reis JP, Colangelo LA et al., - JAMA. 2018;320(17):1774-1782. doi:10.1001/jama.2018.13551

Introductie en methoden

In the 2017 ACC/AHA bloeddruk (BP) richtlijn werd hypertensie geherdefinieerd tot systolische BP/diastolische BP (SBP/DBP) >130/80 mmHg [1]. Als gevolg nam de prevalentie van hypertensie in jonge volwassenen toe met een factor 2 of 3. Voor volwassenen met stadium 1 hypertensie (SBP: 130-139 mmHg, DBP: 80-89 mmHg) met een geschat 10-jaars atherosclerotisch cardiovasculaire ziekte (ASCVD) risico van ten minste 10%, worden niet-farmacologische en farmacologische interventies aanbevolen. Jonge volwassenen met stadium 1 hypertensie hebben doorgaans echter een laag 10-jaars ASCVD-risico, en zouden dus niet in aanmerking komen voor farmacologische interventies.

Als stadium 1 hypertensie niet geassocieerd is met CVD events in jonge volwassenen, betekent dit mogelijke overdiagnose van hypertensie en mogelijk onnodige behandeling. Op basis van de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) studie [2], bepaalde deze studie of volwassenen die verhoogde BP (SBP 120-129 mmHg en DBP <80 mmHg) of hypertensie ontwikkelden voor het 40e levensjaar een hoger risico op CVD events later in het leven, ten opzichte van normotensieve leeftijdsgenoten. Een mogelijk effect van ras en sekse op deze associatie werd ook bepaald.

De CARDIA-studie includeerde meer dan 5000 African-American en witte deelnemers tussen 18 en 30 jaar, in 1985 en 1986. Diegenen met CVD events voor hun 40e werden geëxcludeerd. Deze analyse omvatte 4851 deelnemers met ten minste twee BP-metingen voordat zij 40 waren (gemiddelde leeftijd bij start follow-up: 35.7 jaar, 55% vrouw, 50% African-American). Het gemiddeld aantal bezoeken voor het 40e levensjaar was 5.0 bezoeken (SD: 1.1), over een mediane periode van 10.7 jaar (IQR: 8.2-15.5). 2574 Deelnemers werden geclassificeerd als normaal BP, 445 hadden verhoogde BP, 1194 hadden stadium 1 en 638 hadden stadium 2 hypertensie (SBP >140, DBP >90 mmHg, of op antihypertensieve medicatie).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gemeenschaps-gebaseerde data van witten en African-American deelnemers liet een verband zien tussen BP voor het 40e levensjaar en incidente CVD events en algemene sterfte op middelbare leeftijd. Volgens de BP-categorieën uit de 2017 ACC/AHA BP richtlijn, hebben diegenen met verhoogde BP, stadium 1 en stadium 2 hypertensie op enig moment voor hun 40e een hoger risico op CVD events dan diegenen met normale BP. Het hogere CVD risico in diegenen met verhoogde BP ten opzichte van normale BP werd duidelijk na 10 jaar. Stadium 2 hypertensie was ook geassocieerd met een significant hoger risico op sterfte door alle oorzaken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: