Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Inclisiran Lowers LDL-C and PCSK9 Irrespective of Diabetes Status: The ORION-1 Randomized Clinical Trial

Literatuur - Leiter LA, Teoh H, Kallend D et al. - Diabetes Care 2018: published online ahead of print

Introductie en methoden

Proproteïne convertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9)-remming is geassocieerd met CV voordelen in individuen met stabiele CVD [1,2] en een recent acuut coronair syndroom [3,4] onafhankelijk van of zij diabetes hebben [2,3]. Van inclisiran, een synthetisch siRNA dat PCSK9-specifieke mRNA-degradatie in de lever veroorzaakt, is aangetoond dat dit significant LDL-c waarden verlaagt in individuen met ASCVD of ASCVD risico en hoge LDL-c waarden in de ORION-1 trial [5,6].

De fase 2, multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, oplopende-doses ORION-1 trial randomiseerde geschikte individuen (n=501) naar een van de geteste doseringen placebo of inclisiran (200, 300, or 500 mg op dag 1) of twee doses placebo of inclisiran (100, 200 of 300 mg op dag 1 en dag 90) bovenop standaardzorg en deelde deelnemers in op basis van de aanwezigheid (n=67) of afwezigheid (n=415) van diabetes bij baseline.

Deze post-hoc analyse van de ORION-1 trial onderzocht of individuen met en zonder diabetes bij baseline verschillend reageren op inclisiran, met betrekking tot veranderingen in lipidenprofielen, veiligheid en glycemische regulatie. Het primaire effectiviteitseindpunt was de procentuele verandering van baseline LDL-c op dag 180. Secundaire effectiviteitseindpunten omvatten de procentuele verandering in lipidenniveaus. Adverse events werden genoteerd tot dag 210.

Belangrijkste resultaten

Inclisiran en LDL-c waarden

Inclisiran en lipidenprofielen en glycemische regulatie

Inclisiran en adverse events

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Conclusie

Ongeacht diabetesstatus en dosering, resulteerde een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg niet alleen in aanhoudende verlaging in LDL-c waarden, maar deze siRNA behandeling verbeterde ook atherogene lipiden- en lipoproteïneprofielen. Inclisiran therapie was veilig en werd goed verdragen. Deze data suggereren dat inclisiran mogelijk een geschikt lipidenverlagend alternatief is in zowel mensen met als zonder diabetes.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Diabetes Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: