Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het congres van de WCN op 29 en 30 november 2018 in Amsterdam.

Faculty

Wouter Meijers (UMCG Groningen)

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: