Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge cardiale stress na marathon in amateur duursporters

Nieuws - 18 dec. 2018

Hogere niveaus van cardiale troponines werden gemeten in amateur duursporters die een wedstrijd-marathon liepen, ten opzichte van sporters die een halve marathon of een 10 kilometer-race renden, ondanks dat de marathonlopers meer hadden getraind. Een studie vergeleek 63 gezonde niet-professionele lopers, die trainden voor en in wedstrijdverband 10 km, een halve of hele marathon liepen. Het trainingsvolume was aangepast aan de beoogde afstand.

De studie werd uitgevoerd omdat het controversieel is of de marathonafstand gezond is of mogelijk schadelijk voor het hart- en vaatstelsel van de amateuratleet. Terwijl hartstilstand in marathonlopers zeldzaam is, treed wel een groot aandeel van alle inspannings-geïnduceerde cardiale events op tijdens marathons. Meedoen aan een marathon in wedstrijdverband leidt tot een acute stijging van de concentratie van cardiale biomarkers, wat als goedaardig wordt gezien omdat de markers doorgaans normaliseren binnen enkele dagen. Toch is de klinische relevantie van de verhoogde cardiovasculaire strain als gevolg van een marathon onduidelijk en dit blijft dus onderwerp van debat.

In deze studie namen volgens verwachting de tijd die nodig was om de race uit te lopen en lichaamsgewichtsverlies (als maat van dehydratie) toe met de gelopen afstand, maar de zelf-gerapporteerde perceptie van inspanning was vergelijkbaar voor alle afstanden. Cardiale biomarkers werden gemeten na de races. Cardiaal troponine I en T waren significant hoger bij langere afstanden, terwijl NT-porBNP en cardiaal creatine kinase alleen verhoogd waren in de renners die een hele marathon renden. Skeletspier-iso-enzymen van creatine kinase en myoglobine namen ook toe met de gelopen afstand.

Deze data doen vermoeden dat de stress die wordt uitgeoefend op het myocard bij het strijden in een hele marathon groter is ten opzichte van het doen van kortere afstanden in wedstrijdverband. Terwijl de geobserveerde stijging van afgifte van cardiale troponines geen aanwijzing hoeft te zijn van enige cardiovasculaire dysfunctie, weerspiegelen de hogere niveaus wel een superieure cardiale stress bij de langste geëvalueerde afstand, ten opzichte van de kortere races.

Elevation of Cardiac Troponins After Endurance Running Competitions

Originally published 3 Dec 2018 Circulation. 2018

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: