Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NOAC veilig en effectief in NVAF patiënten met polyfarmacie

Influence of Polypharmacy on the Effectiveness and Safety of Rivaroxaban versus Warfarin in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation

Literatuur - Martinez BK, Baker WL, Sood NA et al., - Pharmacotherapy. First published: 31 December 2018 https://doi.org/10.1002/phar.2213

Introductie en methoden

Comorbiditeiten komen veel voor in patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF)[1]. Een gevolg van het hebben van meerdere comorbiditeiten is dat patiënten met NVAF een hoger risico hebben op trombo-embolische events [2], en dat ze diverse chronische, niet-antistollingsmedicatie behoeven [1, 3-6]. Polyfarmacie is geassocieerd met een risico op drug-drug-interacties [4], trombotische events en majeure bloeding [5] en een lagere tijd in therapeutische range (TTR) in patiënten op warfarine [7].

Deze studie beoogde de effectiviteit en veiligheid te vergelijken van rivaroxaban en warfarine in patiënten met NVAF die in de dagelijkse praktijk behandeld worden, met uiteenlopende mate van polyfarmacie. Hiertoe werd een retrospectieve claims-analyse uitgevoerd van United States Truven MarketScan data van november 2012 – maart 2017. Truven MarketScan is een combinatie van een commerciële en een Medicare aanvullende database, en beslaat alle leeftijdsgroepen en zowel ambtelijke als publieke organisaties, die ongeveer 240 miljoen levens weerspiegelen.

Patiënten naïef voor orale anticoagulantia (OAC) in de 12 maanden voorafgaand aan de dag van de eerste kwalificerende rivaroxaban- of warfarine-afgifte werden geïncludeerd. Geïncludeerde patiënten hadden ten minste twee (poli)klinische ICD codes voor AF (behalve codes die klepziekte suggereren), hadden polyfarmacie met ≥5 unieke chronische geneesmiddelen. Een secundaire analyse werd uitgevoerd in individuen met aanzienlijke polyfarmacie (≥10 chronische middelen). Elke geïncludeerde rivaroxabangebruiker werd gematcht volgens propensity scores aan een warfarinegebruiker, apart voor de ≥5 en ≥10 polyfarmacie-analyses. De primaire effectiviteitsuitkomst was stroke of systemische embolie (SSE) en majeure bloeding was het primaire veiligheidseindpunt.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze data suggereren dat rivaroxaban geassocieerd is met een lagere frequentie van SSE en ischemische stroke en vergelijkbare frequentie van bloeding in patiënten met NVAF die ten minste vijf niet-OAC chronische geneesmiddelen nemen, in vergelijking met warfarine. Er werd geen significant verschil gezien tussen de behandelgroepen in patiënten die ten minste 10 chronische middelen gebruiken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Pharmacotherapy

Deel deze pagina met collega's en vrienden: