Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder alcoholconsumptie geassocieerd met langere overleving in oudere volwassenen met incidente HF

Association of Alcohol Consumption After Development of Heart Failure With Survival Among Older Adults in the Cardiovascular Health Study

Literatuur - Sadhu JS, Novak E, Mukamal KJ et al. - JAMA Network Open. 2018;1(8):e186383

Introductie en methoden

In tegenstelling tot tegenstrijdige data over de relatie tussen alcoholgebruik en daarop volgende ontwikkeling van hartfalen (HF), ontbreken data over de veiligheid van alcoholconsumptie in patiënten na een HF diagnose. Eerdere studies naar alcoholconsumptie in volwassenen met HF waren vaak beperkt tot deelnemers met al bestaande ziekte [1-4], wat mogelijk tot survivor bias en daarmee beïnvloeding van uitkomsten leidt.

Daarom onderzocht deze subanalyse van de Cardiovascular Health Study (n=5888) de associatie tussen alcoholconsumptie en overleving na diagnose van HF in oudere volwassenen. Deze prospectieve cohortstudie (januari tot september 2016) includeerde 393 thuiswonende volwassenen van ≥65 jaar met incidente HF, dat werd gediagnosticeerd gedurende de eerste 10 jaar van de Cardiovascular Health Study. Na een baseline klinisch onderzoek, werden deelnemers gevolgd tijdens negen jaarlijkse klinische bezoeken. Een alcoholisch drankje werd gedefinieerd als: 12-oz bier, 6-oz glas wijn, of een shot (1.5 ounces) likeur. Wekelijkse alcoholconsumptie werd zelf gerapporteerd en geschikte deelnemers werden ingedeeld als niet-drinkers (nooit gedronken, 42.7%), voormalige drinkers (24.4%), gebruikers van 1-7 drankjes (24.4%), of gebruikers van ≥7 drankjes (4.3%). Met uitzondering van 22 individuen, stierven alle deelnemers tijdens follow-up.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze unieke prospectieve cohortstudie, die thuiswonende oudere volwassenen met HF includeerde, liet zien dat alcoholconsumptie van ≤7 glazen per week na de diagnose van HF geassocieerd was met een langere overleving, in vergelijking gedurende lange tijd niet drinken. Verder onderzoek moet zich richten op de optimale alcoholconsumptie in volwassenen met HF en bepalen of dit verschilt met leeftijd, geslacht, linker ventriculaire ejectiefractie of oorzaak van HF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: