Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mogelijk klinisch relevante BP-daling met SGLT2-remmer in T2DM met nachtelijke hypertensie

24-Hour Blood Pressure-Lowering Effect of an SGLT-2 Inhibitor in Patients with Diabetes and Uncontrolled Nocturnal Hypertension: Results from the Randomized, Placebo-Controlled SACRA Study

Literatuur - Kario K, Okada K, Kato M et al., - Circulation. 2018 Nov 29. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037076.

Introductie en methoden

De orale hypoglycemische SGLT2-remmers hebben met name effect door urinaire excretie van glucose te verhogen, maar behandeling met empagliflozine is ook in verband gebracht met gewichtsverlies en daling van de bloeddruk (BP)[1-5]. Het aandeel van daling van 24-uurs BP, waaronder nachtelijke en ochtendperiodes, in de geobserveerde CV voordelen die bereikt werden met empagliflozine in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) met hoog CV risico is onbekend. Het is echter wel bekend dat nachtelijke hypertensie en/of een niet-dipper patroon van nachtelijke BP sterke voorspellers zijn van CVD, zowel in patiënten met hypertensie als in de algemene bevolking [6-8].

T2DM patiënten met nachtelijke hypertensie lopen een extra hoog risico op het ontwikkelen van CVD [9-11]. De SGLT2 inhibitor and Angiotensin receptor blocker (ARB) Combination theRapy in pAtients with diabetes and uncontrolled nocturnal hypertension (SACRA) studie onderzocht de effecten van het toevoegen van empagliflozine aan bestaande antihypertensieve therapie op nachtelijke BP in T2DM patiënten met ongereguleerde nachtelijke hypertensie. De SACRA studie was een Japanse, multicenter, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde studie die ambulante BP monitoring (ABPM) inzette. Geschikte patiënten hadden een zittende klinische systolisch BP (SBP) van 130-159 mmHg of diastolische BP (DBP) van 80-99 mmHg. Nachtelijke hypertensie was gedefinieerd als SBP ≥115 mmHg om 2, 3 en 4 uur ’s nachts tijdens slaap vijf dagen voorafgaand aan randomisatie, gemeten met home BP meting (HBPM). Na een 8-weken durende run-inperiode, werden 132 patiënten gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg of gematchte placebo eenmaal daags gedurende 12 weken. Het primaire effectiviteitseindpunt was verandering vanaf baseline in nachtelijke SBP en DPB.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de SACRA-studie was toevoeging van de SGLT2-remmer empagliflozine geassocieerd met significante dalingen vanaf baseline van nachtelijk, klinisch, 24-uurs ambulante BP en ochtend-BP thuis gemeten in T2DM patiënten ongereguleerde nachtelijke hypertensie. De meeste BP parameters waren significant beter met empagliflozine ten opzichte van placebo, maar dalingen van nachtelijk SBP en DBP toonden geen statistisch significant verschil tussen de groepen. Het numerieke verschil in SBP daling tussen de groepen van 4.3 mmHg en de SBP daling vanaf baseline van 6.3 mmHg wijzen echter mogelijk wel in de richting van klinische betekenis.

Referenties

Toon referenties

Lees dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: