Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamsbeweging even effectief als antihypertensiva in verlagen SBP bij hypertensie

How does exercise treatment compare with antihypertensive medications? A network meta-analysis of 391 randomised controlled trials assessing exercise and medication effects on systolic blood pressure

Literatuur - Naci H, Salcher-Konrad M, Dias S, et al., - Br J Sports Med 2018. doi: 10.1136/bjsports-2018-099921

Introductie en methoden

Als gevolg van de aanhoudende stijging van de last van CVD in de bevolking, neemt het gebruik van medicaties gericht op een hoge bloeddruk (BP) ook toe [1,2]. Deze stijging is mogelijk geassocieerd met een hogere incidentie van bijwerkingen op populatieniveau, omdat meer mensen diverse geneesmiddelen nemen en omdat polyfarmacie in verband staat met een risico op medicatie-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit [3,4]. Relatief weinig aandacht wordt echter gegeven aan het stimuleren van bredere adoptie van niet-farmacologische interventies zoals lichaamsbeweging.

De voordelen van lichaamsbeweging op CVD risicofactoren en CVD zijn welbekend [5-10]. Het effect van lichaamsbeweging op systolische BP (SBP) zijn ook goed gedocumenteerd. Een eerdere meta-analyse liet zien dat SBP verlaagd was na zowel duursport, dynamische weerstandsporten en isometrische weerstandsport-regimes [11]. Een eerdere meta-epidemiologische studie beoogde de relatieve effectiviteit van farmacologische en niet-farmacologische interventies te bepalen op mortaliteit. Deze studie vond dat gestructureerde sport-interventies even effectief waren als een aantal bekende geneesmiddelen, ten aanzien van mortaliteitsvoordelen in secundaire preventie van CHD, revalidatie na beroerte, behandeling van hartfalen en preventie van diabetes. In die analyse was de bewijsvoering ten aanzien van mortaliteitsvoordelen voor lichaamsbeweging beperkter dan farmacotherapie.

Dit is een netwerk meta-analyse om systematische het SBP-verlagende effect van lichaamsbeweging en medicatie te vergelijken, waarbij verschillende types en intensiteit van lichaamsbeweging en verschillende klasses en doseringen van antihypertensiva werden overwogen. Voor deze analyse werden 194 medicatie-RCT’s geïncludeerd en 1 eerder gepubliceerd, uitgebreid review van lichaamsbewegings-interventies geupdate, om uiteindelijk 197 RCT’s te omvatten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een vergelijkende meta-analyse van veelgebruikte antihypertensiva en lichaamsbewegingsinterventies liet zien dat individuen die medicatie kregen grotere SBP reductie lieten zien dan diegenen die gestructureerde lichaamsbewegingsprogramma’s volgden. In hypertensieve populaties leken verschillende typen lichaamsbeweging echter even effectief in vergelijking met antihypertensiva.

Het moet wel worden opgemerkt dat het aantal studies naar het effect van lichaamsbeweging en het aantal geïncludeerde deelnemers veel kleiner was dan van studies naar antihypertensiva. Er was geen enkele RCT die direct het SBP-verlagende effect van antihypertensieve medicatie en gestructureerde lichaamsbeweging vergeleek.

Referenties

Toon referenties

https://bjsm.bmj.com/content/early/2018/12/05/bjsports-2018-099921

Deel deze pagina met collega's en vrienden: