Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeleffect van PCSK9-remmer op majeure coronaire events naar baseline Lp(a)-waarden in ASCVD

Lipoprotein(a), PCSK9 Inhibition and Cardiovascular Risk: Insights from the FOURIER Trial

Literatuur - O’Donoghue ML, Fazio S, Giugliano RP et al. - Circulation 2018: published online ahead of print

Introductie en methoden

Hogere plasma lipoproteïne(a) (Lp[a])-waarden zijn geassocieerd met de ontwikkeling van CAD [1-2]. Er zijn echter weinig behandelingen beschikbaar die Lp(a)-waarden verlagen en het blijft onbekend of het verlagen van Lp(a)-waarden zich zal vertalen in verbeterde CV uitkomsten [3-5]. Hoewel van proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)-remmers is aangetoond dat ze plasma Lp(a)-waarden significant verlagen met ~25-30% [6-8], blijft het onbekend of het effect van evolocumab op het risico op coronaire events afhankelijk is van baseline Lp(a)-waarden. Deze analyse van de Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER) trial onderzocht daarom de relatie tussen Lp(a)-waarden, PCSK9-remming met evolocumab en CV risicoreductie.

De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde FOURIER trial randomiseerde 25.096 patiënten van 40-85 jaar met vastgesteld atherosclerotisch CVD (ASCVD), nuchtere LDL-c waarden ≥70 mg/dl (1.8 nmol/L) of niet-HDL-c waarden ≥100mg/dl (2.6 nmol/L) en geoptimaliseerde lipidenverlagende therapie naar evolocumab of placebo. Deelnemers werden gevolgd voor een mediaan van 2.2 jaar en ingedeeld in kwartielen op basis van baseline Lp(a)-waarden. Eventaantallen werden geschat na 3 jaar met behulp van de Kaplan-Meier methode.

De uitkomst was majeure coronaire events, bestaande uit sterfte door coronaire hartziekte (CHD), myocardinfarct (MI) en urgente coronaire revascularisatie.

Belangrijkste resultaten

Behandeleffect van evolocumab op Lp(a)-waarden na 48 weken

Behandeleffect van evolocumab op majeure coronaire events voor baseline Lp(a)-waarden

Risico op CHD events voor behaalde Lp(a) en LDL-c waarden na 12 weken

Conclusie

Resultaten van een subanalyse van de FOURIER trial toonden aan dat evolocumab significant Lp(a)-waarden verlaagde in vergelijking met placebo. Bovendien toonden patiënten met hogere baseline Lp(a)-waarden grotere absolute reducties in Lp(a) en hadden zij niet-significant groter voordeel van PCSK9-remming, in vergelijking met diegenen met lage baseline Lp(a)-waarden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: