Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Beslismodel kan te winnen CVD-vrije levensjaren en behandeleffect voorspellen bij T2DM

Prediction of individual life-years gained without cardiovascular events from lipid, blood pressure, glucose, and aspirin treatment based on data of more than 500 000 patients with Type 2 diabetes mellitus

Literatuur - Berkelmans GFN, Gudbjörnsdottir S, Visseren FLJ et al. - European Heart Journal 2019; 0, 1–10

Introductie

Patiënten met diabetes type 2 (T2DM) hebben een tot tweemaal hoger risico op CVD, wat in een kortere levensverwachting en minder kwaliteits-gecorrigeerde levensjaren resulteert, in vergelijking met individuen zonder T2DM, onafhankelijk van andere risicofactoren [1-3]. Hoewel effectiviteit van aanbevolen medicatie voor preventie van CVD in T2DM op groepsniveau is bewezen in trials van hoge kwaliteit, bestaan belangrijke verschillen in absolute effectiviteit tussen individuen.

Deze studie beoogde daarom een voorspelmodel te ontwikkelen en extern te valideren voor geïndividualiseerde CVD preventie met lipiden-, bloeddruk- en glucoseverlagende therapie, en behandeling met aspirine in patiënten met T2DM, door behandeleffecten te voorspellen als vermindering van 10-jaars CVD risico en lifetime risico en winst in CVD-vrije levensverwachting (tijd zonder recidief MI of stroke).

Methoden en resultaten

Ontwikkeling van het DIAL model

Het Diabetes Lifetime-perspective prediction (DIAL) model werd ontwikkeld, met behulp van data van T2DM patiënten die geregistreerd stonden in de Swedish National Diabetes Registry (NDR) (n=389.366). Twee complementaire competing risk-gecorrigeerde Cox proportional hazard functies werden ontwikkeld, een om CVD events te voorspellen met behulp van niet-vasculaire mortaliteit als het competerende eindpunt, en een andere om niet-vasculaire mortaliteit te voorspellen met behulp van CVD events als het competerende eindpunt.

Externe validatie werd uitgevoerd met behulp van data van de ADVANCE, ACCORD, ASCOT en ALLHAT-LLT trials, de SMART en EPIC-NL cohorten, en de Scottish Care Information (SCI) Diabetes database (totaal n=197.785). Deze analyse includeerde patiënten van >18 jaar met een diagnose van T2DM met of zonder prevalente CVD. Individuen met een geschiedenis van kanker en diegenen met CKD stadium 4 of 5 werden uitgesloten. Elf CVD risicovoorspellers werden geselecteerd op basis van bestaande diabetes-risicoscores en beschikbaarheid in de dagelijkse klinische praktijk: leeftijd, geslacht, roken, systolische bloeddruk, BMI, HbA1c, eGFR, niet-HDL-c, albuminurie, T2DM duur, insulinebehandeling en geschiedenis van CVD. Competing uitkomsten waren CVD events (niet-fataal MI, niet-fatale stroke of vasculaire mortaliteit) en niet-vasculaire mortaliteit (alle sterfgevallen anders dan die met een geïdentificeerde CV uitkomst).

Interne validatie van het DIAL model

De voorspelde 10-jaarsrisico’s voor mortaliteit door CVD of alle oorzaken kwamen goed overeen met de geobserveerde 10-jaarsrisico’s, met c-statistieken van 0.83 (95%CI: 0.83– 0.84) voor 10-jaars CVD risico, 0.72 (95%CI: 0.72-0.73) voor 10-jaars niet-vasculaire mortaliteitsrisico, en 0.77 (95%CI: 0.76-0.77) voor 10-jaars CVD-vrije overleving.

Externe validatie van het DIAL model

Het voorspelde 5-jaarsrisico voor CVD en mortaliteit door alle oorzaken kwam goed overeen met de geobserveerde 5-jaars CVD-vrije overleving in West-Europa, Oost-Europa, Noord-Amerika, en Azië en Oceanië. De C-statistieken van het geschatte 5-jaars CVD risico lagen tussen 0.64 en 0.65 in alle geografische gepoolde datasets. Voor 5-jaars niet-vasculaire mortaliteit varieerden de c-statistieken van de verschillende geografische regio’s tussen 0.59 en 0.67, en tussen 0.64 en 0.69 voor mortaliteit door alle oorzaken.

Individuele lifetime schattingen en behandeleffecten voor mensen met T2DM

De voorspellende data van het DIAL model zijn geïmplementeerd in de online U-prevent calculator. Patiëntkarakteristieken en huidige medicatie kunnen worden ingevoerd in deze keuzehulp-tool om het individuele risico en de CVD-vrije overleving te schatten. Daarnaast kunnen individuele effecten van veranderingen in medicatie gemodelleerd worden in termen van behaalde CVD-vrije levensjaren, absolute risicoreductie en individueel ‘number needed to treat’.

Conclusie

CVD-vrije levensverwachting en effecten van levenslange preventieve behandeling op behaalde CVD-vrije levensjaren kunnen betrouwbaar worden voorspeld voor patiënten met T2DM met behulp van het DIAL model, dat gebaseerd is op al beschikbare klinische karakteristieken. Het DIAL model kan toegepast worden in de online U-prevent calculator, en kan geïndividualiseerde behandeling faciliteren en shared decision-making en motivatie van de patiënt voor therapietrouw aan voorgeschreven medicatie ondersteunen om CVD risico te verlagen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Vind de interactieve calculator op U-prevent.com

Deel deze pagina met collega's en vrienden: